Hasan Sarıcı

E-mail
hsarici@metu.edu.tr
Department
Graduate School of Social Sciences
Uyum Kavramı
Sarıcı, Hasan (Nobel Akademik Yayıncılık, 2021-01-01)
Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Duygu Düzenlemelerinde Çocukluk Örselenmeleri ve Otomatik Düşüncelerin Yordayıcı Rolü
Sarıcı, Hasan (2020-10-01)
Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Duygu Düzenlemelerinde Çocukluk Örselenmeleri ve Otomatik Düşüncelerin Yordayıcı Rolü
TAGAY, Özlem; Sarıcı, Hasan (Pamukkale University Journal of Education, 2020-5-1)
The aim of this research is to investigate the predictive role of childhood traumatic experiences and automatic thoughts on university students' cognitive emotion regulation. The study group of this research consists of 65...
Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Duygu DüzenlemelerininDemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
Sarıcı, Hasan (2019-10-01)
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin bilişsel duygu düzenlemelerinin cinsiyet, yaş, anne-baba eğitim durumu, ekonomik durum, barınma türü, kardeş sayısı, doğum sırası ve en uzun süre ikamet edilen yer değişkenleri açı...
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi: Ereğli Eğitim Fakültesi Örneği
Demirdağ, Seyithan; Sarıcı, Hasan (2019-06-01)
Bu araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarının üniversitelerindeki yükseköğretim yaşam kalitesine yönelik algı düzeylerini tespit etmektir. Çalışma, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesinde gerçek...
TÜRK ARABESK MÜZİĞİNİN VAROLUŞÇU TERAPİNİN TEMEL KAVRAMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
Bilgin, Okan; Sarıcı, Hasan (2018-08-01)
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL DUYGU DÜZENLEMELERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLEREGÖRE İNCELENMESİ
Sarıcı, Hasan (null; 2018-06-01)
ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİYLE BÜTÜNLEŞME DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERAÇISINDAN İNCELENMESİ
Sarıcı, Hasan; Çakır, Semih (null; 2018-06-01)
Türk Arabesk Müziğinin Varoluşçu Terapinin Temel Kavramları Açısından İncelenmesi
Bilgin, Okan; İnce, Murat; Sarıcı, Hasan (null; 2018-05-12)
İnsan olmanın ne demek olduğunu sorgulayan varoluşçu terapi, insanın varoluşunu inceleyenvaroluşçu felsefeye dayanmaktadır. Bu terapiye göre insanlar “Ben kimim?” , “ Ne için yaşıyorum?” gibisorularla varoluşlarının farkın...
Türkiye ve New York (ABD) İlköğretim Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
İnce, Murat; Bilgin, Okan; Sarıcı, Hasan; Yıldırım, Mustafa (2018-05-04)
Bu araştırmanın amacı, Türkiye ve New York’ta uygulanan ilköğretim matematik programlarını içerik, amaçları ve ölçme değerlendirmeaçısından ele alınarak programların benzerliklerini ve farklılıklarını ortaya koymaktır. Ara...
Citation Formats