Zeynep Sümer

E-mail
zeynep@metu.edu.tr
Department
Department of Educational Sciences
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
The mediational role of intimate partner acceptance and psychological adjustment in the relationship between intimate partner control and marital adjustment
Iyiaydin, Aysegul Araci; Sümer, Zeynep (2021-03-01)
Grounded in Interpersonal Acceptance-Rejection Theory (IPARTheory), this exploratory study investigated the associations among perceived intimate partner rejection, intimate partner control, psychological maladjustment, an...
How to maintain a marriage: Maintenance behaviors, equity, and appreciation in understanding marital satisfaction(+)
Kayabol, Nazli Busra Akcabozan; Sümer, Zeynep (Springer Science and Business Media LLC, 2020-07-01)
This study investigated the role of self-reported and perceived partners' use of maintenance behaviors (openness, sharing tasks, and positivity) on marital satisfaction through the indirect roles of relational equity and a...
Kadınlara Yönelik Psikolojik Şiddet Ölçeğinin (Psychological Maltreatment of Women Inventory) Türk kültürüne uyarlanması
Sümer, Zeynep (2019-04-01)
Yakın ilişkilerdeki en yaygın şiddet türü olarak bilinen psikolojik şiddet, maruz kalanı birçok açıdan eleştirmeye ve güçsüzleştirmeye yarayan süregelen davranışlar bütünü olarak tanımlanabilir. Şiddet uygulayanı ve uygula...
Attachment insecurity and restrictive engulfment in college student relationships: the mediating role of relationship satisfaction
Toplu-Demirtas, Ezgi; Murray, Christine; Sümer, Zeynep (Emerald, 2019-02-11)
Purpose Studies on restrictive engulfment (RE) - a subtype of psychological aggression in intimate relationships - have focused either on insecure attachment or relationship satisfaction, not both. Therefore, the purpose o...
İlişkide Karar Verme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
Köksal, Eda Çürükvelioğlu; Sümer, Zeynep (2018-10-15)
Amaç: Romantik ilişkiler, genç yetişkinlerin yaşamlarında oldukça önemli bir role sahiptir. Bu dönemdeki en önemli konulardan birisi ise ilişkilerle ilgili karar verme sürecidir. Bireylerin ilişkilerine yön vermek için alm...
Köken Aile Değişkenlerinin Beliren Yetişkinlik Dönemindeki Yetişkinlerin Risk Alma Davranışları Üzerindeki Rolü
Kurşuncu, Mustafa Alperen; Sümer, Zeynep (2018-10-15)
Geçmiş ve Gelecek Yatırımlar Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Üçok, S. Burcu; Sümer, Zeynep (2018-10-15)
Psikolojik İstismar ile Yatırım Modeli Arasındaki İlişkiler
Dedekorkut, Senem Ezgi; Sümer, Zeynep (2018-07-02)
Partner Kabul-Reddi / Kontrol ve Evlilik Uyumu: Psikolojik Uyumun Aracı Rolü
Aracı İyiaydın, Ayşegül; Sümer, Zeynep (2018-05-07)
Beliren Yetişkinlik Döneminde Romantik İlişki Doyumunu Yordamada Benlik Belirginliği ve Kişisel Eylemliliğin Rolü
Köksal, Eda Çürükvelioğlu; Sümer, Zeynep (2018-05-01)
Citation Formats