Zeynep Sümer

E-mail
zeynep@metu.edu.tr
Department
Department of Educational Sciences
How to maintain a marriage: Maintenance behaviors, equity, and appreciation in understanding marital satisfaction(+)
Kayabol, Nazli Busra Akcabozan; Sümer, Zeynep (Springer Science and Business Media LLC, 2020-07-01)
This study investigated the role of self-reported and perceived partners' use of maintenance behaviors (openness, sharing tasks, and positivity) on marital satisfaction through the indirect roles of relational equity and a...
Kadınlara Yönelik Psikolojik Şiddet Ölçeğinin (Psychological Maltreatment of Women Inventory) Türk kültürüne uyarlanması
Sümer, Zeynep (2019-04-01)
Yakın ilişkilerdeki en yaygın şiddet türü olarak bilinen psikolojik şiddet, maruz kalanı birçok açıdan eleştirmeye ve güçsüzleştirmeye yarayan süregelen davranışlar bütünü olarak tanımlanabilir. Şiddet uygulayanı ve uygula...
Attachment insecurity and restrictive engulfment in college student relationships: the mediating role of relationship satisfaction
Toplu-Demirtas, Ezgi; Murray, Christine; Sümer, Zeynep (Emerald, 2019-02-11)
Purpose Studies on restrictive engulfment (RE) - a subtype of psychological aggression in intimate relationships - have focused either on insecure attachment or relationship satisfaction, not both. Therefore, the purpose o...
İlişkide Karar Verme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
Köksal, Eda Çürükvelioğlu; Sümer, Zeynep (2018-10-15)
Amaç: Romantik ilişkiler, genç yetişkinlerin yaşamlarında oldukça önemli bir role sahiptir. Bu dönemdeki en önemli konulardan birisi ise ilişkilerle ilgili karar verme sürecidir. Bireylerin ilişkilerine yön vermek için alm...
Turkish Version of the Multidimensional Measure of Emotional Abuse: Preliminary Psychometrics in College Students
Demirtas, Ezgi Toplu; Sümer, Zeynep; Murphy, Christopher M. (Springer Publishing Company, 2018-01-01)
The aim of the current study was to investigate the basic psychometrics of the Multidimensional Measure of Emotional Abuse (MMEA; Murphy & Hoover, 1999) in a Turkish sample. Two hundred and fifty-four college students part...
İlişkisel Eşitlik Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
AKÇABOZAN KAYABOL, NAZLI BÜŞRA; Sümer, Zeynep (2017-11-01)
Intimate Partner Violence in Turkey: The Turkish Intimate Partner Violence Attitude Scale-Revised
Demirtas, Ezgi Toplu; Sümer, Zeynep; Fincham, Frank D. (2017-04-01)
This study documents psychometrics of the Turkish version of Intimate Partner Violence Attitude Scale-Revised (IPVAS-R; Fincham et al. in Psychological Assessment, 20, 260-269, 2008). Dating college students (n=280) from f...
Gender, Religiosity, Sexual Activity, Sexual Knowledge, and Attitudes Toward Controversial Aspects of Sexuality
Sümer, Zeynep (Springer Science and Business Media LLC, 2015-12-01)
The purpose of this study is to examine the role of gender, religiosity, sexual activity, and sexual knowledge in predicting attitudes toward controversial aspects of sexuality among Turkish university students. Participan...
Kadınlara yönelik psikolojik şiddet ölçeğinin Türkçeye uyarlanması
Dedekorkut, Senem Ezgi; Sümer, Zeynep (null; 2015-10-07)
Bu çalisma Kadinlara Yönelik Psikolojik Siddet Ölçegini (Psychological Maltreatment of Women Inventory; Tolman, 1989) Türkçeye uyarlamak ve bu ölçegin psikometrik özelliklerini incelemek amaciyla gerçeklestirilmistir. Bu ç...
EFFECTS OF GENDER AND SEX-ROLE ORIENTATION ON SEXUAL ATTITUDES AMONG TURKISH UNIVERSITY STUDENTS
Sümer, Zeynep (Scientific Journal Publishers Ltd, 2013-01-01)
My purpose was to investigate the effects of gender and sex-role orientation on attitudes toward autoeroticism/masturbation, abortion, pornography, homosexuality, premarital sex, and sexual coercion among Turkish universit...
Citation Formats