Hide/Show Apps

Dinlence fiziksel planlaması üzerine genel düşünceler ve bir planlama yaklaşım modeli önerisi (Ankara metropoliteni dinlence fiziksel master planı).