Dinlence fiziksel planlaması üzerine genel düşünceler ve bir planlama yaklaşım modeli önerisi (Ankara metropoliteni dinlence fiziksel master planı).

1978
Doğancı, Münci
Citation Formats
M. Doğancı, “Dinlence fiziksel planlaması üzerine genel düşünceler ve bir planlama yaklaşım modeli önerisi (Ankara metropoliteni dinlence fiziksel master planı).,” Middle East Technical University, 1978.