Yabancılaşma-ideoloji-katılım (Fiziksel çevrenin oluşumuna halk katılımının yabancılaşma ve ideoloji kavramlarıyla irdelenmesi).

1979
Öztürk, Halit

Suggestions

Foreign language education policy in practice: English as a foreign language instruction at a public high school in Turkey
Yeni Palabıyık, Pınar; Daloğlu, Ayşegül; Department of English Language Teaching (2021-10)
The main aim of this study was to investigate the alignment between English-as-a-foreign-language instruction implemented at a public high school and the explicit policies set for teaching English at the macro-level. In particular, the classroom-level realization of the instructional policy was examined. A qualitative case study was adopted as a research design. Junior year students and their English-as-a-foreign-language teachers were the participants. Using ethnographic methods, data were gathered through...
Yabancı Sermaye Yatırımı Ve Ekonomik Büyüme : Türkiye'de Yabancı Sermaye Yatırımlarının Etkisi.
Pamukcu, Mehmet Teoman(2010-12-31)
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları (DYSY) Türkiye'de özellikle 2000'li yıllarda kayda değer bir artış göstermiştir. Çalışmamızda DYSY'nin Türkiye ekonomisine etkileri firma verileri kullanılarak değerlendirilmiştir. 2003-2006 dönemini kapsayan bu veriler TÜİK'in Yapısal İş İstatistikleri veri tabanından alınmıştır. Panel veri özelliğinden dolayı uygun ekonometrik tahmin yöntemlerininin kullanılması gerekmektedir. Sabit Etki Modeli tahmin edilmiş ve sonuç olarak DYSY'den kaynaklanan teknoloji yayılımların...
Personal practical knowledge of international faculty: A case study
Bahar Cemre, Karaağaçlı; Karaman, Abdullah Cendel; Department of English Language Teaching (2021-6)
In the context of internationalization, international faculty are considered among stakeholders in higher education. These instructors’ cognition about teaching reflects over the classroom and the institution through their personal practical knowledge embodied by past experiences, current awareness, and future expectations. Their cognition also shapes and is shaped within sociocultural venues. In this regard, this case study was designed to explore personal practical knowledge of five English language instr...
A communicative competence perspective on difficulties l2 reading
Bayraktar, Hasan; Bear, Joshua; Department of English Language Teaching (2005)
The primary objective of this study was to investigate the reading difficulties (problems) of Freshman EFL students attending the Department of Foreign Language Education at Middle East Technical University. The study attempted to integrate notions of strategic, linguistic, discourse and sociolinguistic competence into the construct of reading: a first approximation at integrating and applying a model of reading ability to a model of communicative language ability. To examine the reading difficulties and fa...
The place of the native culture in the english language classroom
Gülcü, Meriç; Bear, Joshua; Department of Foreign Language Education (2010)
The aim of this study is to investigate the place of the students‟ native culture in the English language classrooms in the context of the English 101 course at Middle East Technical University. In accordance with this aim, the study is concerned with revealing the opinions and beliefs of language teachers regarding the importance of integrating the students‟ native cultures into their classes and their attitudes about practicing culturally responsive teaching in multi-cultural classrooms. During the proces...
Citation Formats
H. Öztürk, “Yabancılaşma-ideoloji-katılım (Fiziksel çevrenin oluşumuna halk katılımının yabancılaşma ve ideoloji kavramlarıyla irdelenmesi).,” Middle East Technical University, 1979.