Funda Eda Tonga

E-mail
edatonga@metu.edu.tr
Department
Graduate School of Social Sciences
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Geleceğin Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programına Bakışı: Programın İçerik, Nitelik, İşlevsellik ve Anlaşılırlık Bakımından Değerlendirilmesi
Tonga, Funda Eda; Demirci, Zeliha; Erden, Feyza (2022-08-01)
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının Türkiye’de uygulanan okul öncesi eğitim programının içeriği, niteliği, işlevselliği ve anlaşılırlığı hakkındaki görüşlerinin alınmasıdır. Çalışma, temel nitel araştır...
Okul Bazlı Bilinçli Farkındalık Programları
Erden, Feyza; Tonga, Funda Eda (Eğiten Kitap, 2021-12-01)
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilinçli Farkındalık ve Tükenmişlik Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tonga, Funda Eda; Erden, Feyza (2021-10-01)
The purpose of this study is to examine the relationship among early childhood teachers' mindfulness and burnout scores. A total of 271 early childhood teachers working in public, early childhood institutions participated ...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının ve Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Tonga, Funda Eda; Erden, Feyza (2021-03-01)
Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının ve uygulama öğretmenlerinin, Öğretmenlik Uygulaması dersine ilişkin görüşlerini incelemektir. Nitel araştırma desenlerinden olgu bilim çalışmasının kullanıldığı bu araşt...
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Eğitimine İlişkin Görüşleri: Matematik Öğretimi, Cinsiyet Farklılıkları, Öğretmenin Rolü
Erden, Feyza; Tonga, Funda Eda (2020-12-01)
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin erken çocukluk dönemi matematik eğitimine ilişkin görüşlerini matematik öğretimi, cinsiyet farklılıkları ve öğretmenin rolü kapsamında incelemektir. Olgu bilim desenine sahi...
Mindfulness: Views of Turkish Pre- Service Early Childhood Teachers
Tonga, Funda Eda; Erden, Feyza (2020-10-01)
The present study investigates the views of 21 pre- service early childhood teachers regarding mindfulness and its practice in early childhood settings. The participants were senior students attending early childhood educa...
Mindfulness: Views of pre-service early childhood teachers
Tonga, Funda Eda; Erden, Feyza (2020-10-01)
Examining Turkish Early Childhood Education Curriculum in terms of Mainstream Curriculum Models
Gülçiçek, Turan; Tonga, Funda Eda; Erden, Feyza (2019-12-01)
Examining Turkish Early Childhood Education Curriculum in terms of Mainstream Curriculum Models
Gülçiçek, Turan; Tonga, Funda Eda; Erden, Feyza (2019-12-01)
Examining the studies including in-service early childhood teachers’ personal factors affecting classroom management.
Yılmaz, Betül; Tonga, Funda Eda; Sevinç, Eda (null; 2018-11-14)
In early childhood education period, the relationship between teacher and child is significant. Because this relationship impacts children’s development and learning, there should be healthy interaction between early child...
Citation Formats