Funda Eda Tonga

E-mail
edatonga@metu.edu.tr
Department
Graduate School of Social Sciences
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
The Factors Affecting Early Childhood Teachers' Personal And Professional Well-Being With Coping Strategies And Suggestions
Demirci, Zeliha; Tonga, Funda Eda; Erden, Feyza (2023-10-29)
Mind Mapping: A Visual Way of Learning for Pre-service Early Childhood Teachers
Tonga, Funda Eda; Demirci, Zeliha; Erden, Feyza (2023-10-16)
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Vygotsky'nin Sosyokültürel Kuramının Uygulanabilirliğine İlişkin Görüş, Bilgi ve Kendi Raporladıkları Uygulamalarının İncelenmesi
Akcabağ, Esra; Peker, Canan; Tonga, Funda Eda (2023-06-08)
Problem Durumu Vygotsky is one of the theorists who is known for his studies on the cognitive development of children with his "Sociocultural" theory. Although Vygotsky gave a central role to social history in his work, ...
Erken Çocukluk Eğitiminde Bilinçli Farkındalık ve Teknoloji
Erden, Feyza; Tonga, Funda Eda (Nobel Yayın Dağıtım, 2022-09-01)
Geleceğin Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programına Bakışı: Programın İçerik, Nitelik, İşlevsellik ve Anlaşılırlık Bakımından Değerlendirilmesi
Tonga, Funda Eda; Demirci, Zeliha; Erden, Feyza (2022-08-01)
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının Türkiye’de uygulanan okul öncesi eğitim programının içeriği, niteliği, işlevselliği ve anlaşılırlığı hakkındaki görüşlerinin alınmasıdır. Çalışma, temel nitel araştır...
Okul Bazlı Bilinçli Farkındalık Programları
Erden, Feyza; Tonga, Funda Eda (Eğiten Kitap, 2021-12-01)
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilinçli Farkındalık ve Tükenmişlik Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tonga, Funda Eda; Erden, Feyza (2021-10-01)
The purpose of this study is to examine the relationship among early childhood teachers' mindfulness and burnout scores. A total of 271 early childhood teachers working in public, early childhood institutions participated ...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının ve Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Tonga, Funda Eda; Erden, Feyza (2021-03-01)
Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının ve uygulama öğretmenlerinin, Öğretmenlik Uygulaması dersine ilişkin görüşlerini incelemektir. Nitel araştırma desenlerinden olgu bilim çalışmasının kullanıldığı bu araşt...
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Eğitimine İlişkin Görüşleri: Matematik Öğretimi, Cinsiyet Farklılıkları, Öğretmenin Rolü
Erden, Feyza; Tonga, Funda Eda (2020-12-01)
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin erken çocukluk dönemi matematik eğitimine ilişkin görüşlerini matematik öğretimi, cinsiyet farklılıkları ve öğretmenin rolü kapsamında incelemektir. Olgu bilim desenine sahi...
Mindfulness: Views of Turkish Pre- Service Early Childhood Teachers
Tonga, Funda Eda; Erden, Feyza (2020-10-01)
The present study investigates the views of 21 pre- service early childhood teachers regarding mindfulness and its practice in early childhood settings. The participants were senior students attending early childhood educa...
Citation Formats