Fatma Korkut

E-mail
korkut@metu.edu.tr
Department
Department of Industrial Design
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Tasarım Odaklı Düşünme Yaklaşımı ile STEM Eğitimi Etkinliği Geliştirme
Öztürk, Ahsen; Korkut, Fatma (2021-06-14)
STEM eğitimi, disiplinlerarası iş birliği yaparak çeşitli derslerin harmanlamasını amaçlamaktadır. Türkiye’de öğretmenlere yönelik STEM eğitimlerine ve STEM eğitimi etkinliklerine bakıldığında bunların fen bilimleri, te...
Bilirkişi Heyeti Raporu
Şener Pedgley, Bahar; Korkut, Fatma; Öztoprak, Aydın (2021-01-01)
Davalı idare tarafından Öğr. Gör. kadrosu içinyapılanyazılı sınavda davacıyatakdir edilen puanın doğru takdir edilip edilmediğinin değerlendirilmesi, hatalı takdir edildiyse davacının puanının yeniden hesaplanması, dava...
Morphological exploration of the Turkish tea glass for engaging design solutions
Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z.; Korkut, Fatma (null; 2020-08-11)
This paper discusses the pedagogical approach followed for an educational project focusing on engaging design solutions for tea glass sets in the Turkish context. The project aimed at incorporating local values, usage patt...
Endüstriyel Tasarımcılar İçin Etik Kılavuz
Korkut, Fatma; Hasdoğan, Gülay Fatma; Beşe, Ezgi Çiğdem; Çakır, Ezgi; Dönmez, Yasemin; Kesdi, Nimet Başar; Koyun, Bilge; Şahin, Batuhan; Al-samarei, Ali; Çopur Erman, Merve; Dilek, İrem; Kaya, Ayşegül; Kulaksız, Mert; Tosun, Mert; Özgürlük, Mehmet Erdi (TMMOB Mimarlar Odası Endüstriyel Tasarımcılar Komisyonu, 2019-12-01)
Repurposing Online Videos for Exploratory Design Research
Eren, Gizem Hediye; Korkut, Fatma (2019-11-20)
This paper presents the development of a generative toolkit which utilizes user-generated online videos (UGVs) as found data and repurposes them for exploratory design research and idea generation. The toolkit aims at supp...
Proceedings of DRS Learn X Design 2019: Insider Knowledge
Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z.; Özgen Koçyıldırım, Dalsu; Korkut, Fatma; Jones, Derek (METU Department of Industrial Design / Design Research Society, UK, 2019-11-01)
My Dear Monster Friends - Matrix as an Emotionally Rich Generative Design Tool
Korkut, Fatma; Doğan, Çağla (2019-3-17)
This paper focuses on the means of integrating emotionally rich associations into the idea generation phase of the design process. Matrix, a generative and evolving design tool developed at METU Department of Industrial De...
Çocuklar için kullanıcı odaklı tasarım: pediatrik muayene masası ve çevresi örneği
Eren, Gizem Hediye; Korkut, Fatma (null; 2018-12-28)
Ürün odaklı tasarımın yerini kullanıcı odaklı tasarıma bırakmasıyla birlikte kullanıcı deneyimi öne çıkmış, 2000’li yılların başından itibaren tasarım alanlarının önemli bir odağı haline gelmiştir. Kullanıcı deneyiminde,...
Üç boyutlu marka olarak korunan ikonik mobilya tasarımları
Oğuz, Ezgi; Korkut, Fatma (null; 2018-12-28)
Mobilya tasarımları, fikir ve sanat eserleri sahiplerinin hakları, patent, tasarım, marka ve haksız rekabet gibi birçok fikri mülkiyet koruma türüne konu olurlar. Üç boyutlu marka koruması, marka hukukunda gelişen bir al...
Endüstriyel tasarım eğitiminde çocuklarla ortak-tasarım: anlatı ve canlandırma temelli bir tasarım yöntemi önerisi
Umulu, Sıla; Korkut, Fatma (null; 2018-09-12)
Kullanıcı olarak çocuklar ve onlar için ürün tasarlayan yetişkinler olarak tasarımcılar, dünyayı farklı biçimlerde deneyimlemenin yanı sıra farklı entelektüel niteliklere sahiptirler. Bu nedenle, çocukların tasarım sürecin...
Citation Formats