Aylin Topal Yılmaz

E-mail
taylin@metu.edu.tr
Department
Department of Political Science and Public Administration
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
21 Yüzyılda Devletin Dönüşümü; Otoriterleşme, Kriz ve Hegemonya - Galip Yalman’a Armağan
Göksel, Asuman; Birler, Reşide Ömür; Topal Yılmaz, Aylin; Çelik, Coşku (İmge Kitabevi Yayınları, 2022-04-01)
Kitap iki ana bölümden oluşuyor. İlk bölümde kapitalizmin küresel ölçekte yayılma sürecinin farklı uğraklarına, bu sürece içkin olan kriz dinamiklerine ve kapitalist üretim ilişkilerinin bir biçimi olarak devlet üzerine al...
The Immunities of Authoritarianism: The Turkish Non-Responses to COVID-19
Topal Yılmaz, Aylin (2021-09-21)
My talk will be focusing on Turkey scrutinizing the state’s responses to COVID19 from broader perspective. I will not be dealing with health policies, per se, but rather providing the broader context of the current crisis....
Meksika'da Devlet-Toplumsal Sınıflar İlişkisi: Kurumsal Siyasetin Çöküşü ve Lopez Obrador'un Yükselişi
Topal Yılmaz, Aylin (İletişim Yayınevi, 2021-07-01)
Latin Amerika'da Bağımlılıktan Neoliberal Yeni-Kalkınmacılığa Kriz Dinamikleri
Topal Yılmaz, Aylin (İletişim Yayınevi, 2021-07-01)
DANIEL KATO’S ENTRANCE TO EXPLAIN PERSISTENCE OF RACISM IN THE US: THE SENATE
Topal Yılmaz, Aylin (2021-02-05)
I want to talk about that paper manuscript he started working on over the summer of 2019. The last modified date of the version we have is November 15. The paper does not have a title. He was still trying different ways to...
Meksika'da Devlet-Toplumsal Sınıflar İlişkisi: Kurumsal Siyasetin ÇÖküşü ve Lopez Obrador'un Yükselişi
Topal Yılmaz, Aylin (İletişim Yayınevi, 2020-12-01)
Latin Amerika’da Bağımlılıktan Neoliberal Yeni-Kalkınmacılığa Kriz Dinamikleri
Topal Yılmaz, Aylin (İletişim Yayınevi, 2020-12-01)
Meksika'da Devlet-Toplumsal Sınıflar İlişkisi: Kurumsal Siyasetin ÇÖküşü ve Lopez Obrador'un Yükselişi
Topal Yılmaz, Aylin (İletişim Yayınları, 2020-01-01)
Transformation of the State and Class Relations: Furthering Authoritarianism in Turkey
Topal Yılmaz, Aylin (2019-11-10)
Economic reforms and women's empowerment in Saudi Arabia
Topal Yılmaz, Aylin (Elsevier BV, 2019-09-01)
Saudi Arabia has made headlines with its drive to "modernize the economy" and implement the structural reforms needed to realize the country's "Vision 2030". At the same time, recent "pro-women reforms" have been praised i...
Citation Formats