Ahmet Burak Büyükcivelek

E-mail
aburakb@metu.edu.tr
Department
Department of City and Regional Planning
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Kentsel Mekânın Üretim Ve Değerleme Süreçlerine Marksist Emek-Değer Kuramı’nın Uygulanması
Büyükcivelek, Ahmet Burak (2021-05-01)
Kapitalist sistem içinde mekân, toplumsal yapıyı oluşturan güç ilişkilerinin bir yansıması olarak görülmekte ve bu ilişkiler çerçevesinde şekillenmektedir. Sistem, aynı zamanda mekân algısını ve mekâna yönelik yaklaşımları...
Nedir Kentsel Tarım? Neden Kentsel Tarım?
Büyükcivelek, Ahmet Burak (2021-01-01)
Mekansal Planların Nitelik Sorunu
Büyükcivelek, Ahmet Burak (2020-11-01)
Co-Creation: An Alternative Approach for the Production of Urban Public Spaces, oral presentation
Büyükcivelek, Ahmet Burak (2019-11-27)
Kentsel Mekanın Üretimi: Emek-değer kuramının kullanımı üzerine bir deneme
Büyükcivelek, Ahmet Burak (2019-10-16)
The City and the Creative Class: Right to the city for the new proletariat
Büyükcivelek, Ahmet Burak (2018-03-30)
Turkiye'de Mekansal Stratejik Planlama ve Mahalle Ölçeğinde Katılım
Büyükcivelek, Ahmet Burak (ODTÜ Basım İşliği, 2018-02-01)
The Capitalist Political Economy and Transformation of Public Spaces: The Case of Gençlik Parkı, Ankara
Büyükcivelek, Ahmet Burak (Alexandrine Press, 2017-06-01)
This paper explores the dialectical relationship between the Turkish political economy and the physical form and use of Gençlik Parkı (Youth Park) in Ankara. The spatiotemporal analysis starts with the establishment of Gen...
Planlama Eğitiminde Güncel Tartışmalar ve Türkiye de Şehir Planlama Eğitimi
Büyükcivelek, Ahmet Burak (null; 2016-11-09)
Muhafazakâr Planlamadan Devrimci Planlamaya Planlama Eğitiminin Rolü ve Yakın Dönem ODTÜ Örneği
Büyükcivelek, Ahmet Burak (null; 2016-11-08)
Citation Formats