Celal Abdi Güzer

E-mail
guzer@metu.edu.tr
Department
Department of Architecture
Scopus Author ID
TED Üniversitesi: Koruma, Dönüşüm, Süreklilik
Özgenel, Lale; Güzer, Celal Abdi (2022-10-02)
Çok Yönlü Bir Öğrenme, Etkileşim ve Yaşam Ortamı Olarak TED Çorlu Koleji
Özgenel, Lale; Güzer, Celal Abdi (2021-10-01)
Bugünün Mimarlık Ortamında Yeniden Anlama ve Anlamlandırmaya Yönelik Bir Kavram Olarak Romantizm
Güzer, Celal Abdi; Özgenel, Lale (Pinhan, 2021-02-01)
Bir mimarlık eleştirisi ortamı olarak sosyal medya
Güzer, Celal Abdi (Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 2020-06-01)
The Limits of Social Media as a Medium of Architectural CriticismArchitectural criticism gains a plurality with reference to its cultural domains and forms. Popular culture is one of these alternative cultural domains. Soc...
Mimarlık Eleştirisinin Üç N'si: Mimarlar (Ne / Neden / Nasıl) Konuşuyor (?)
Güzer, Celal Abdi (2020-06-01)
Mimarlık gündelik yaşam, yani popüler kültür ortamı ile akademik kültür ortamı arasında birbirlerinden farklı önceliklerle gündeme geliyor, farklı dillerle konuşuluyor ve farklı değer kademelenmeleri içeriyor. ...
Türkiye'de Modern Mimarlığın Sınırları: Dalokay ve Tekelioğlu
Güzer, Celal Abdi (Koç Üniversitesi VEKAM, 2020-01-01)
"Türkiye’de Modern Mimarlığın Sınırları: Dalokay ve Tekelioğlu" başlıklı bölümde1950'ler sonrasında Türkiye modern mimarlık ortamında öne çıkan mimarlar Vedat Dalokay ve Nejat Tekelioğlu'nun mimari yaklaşım yapıları üzerin...
ODTÜ Yerleşkesi İçinde Üç Yapı, Üç Eklemlenme Denemesi
Özgenel, Lale; Güzer, Celal Abdi (2019-12-01)
Eğitim Yapılarından Öğrenmek
Özgenel, Lale; Güzer, Celal Abdi (Pegem A Yayıncılık, 2019-12-01)
İnsanoğlunun varoluşundan beri süregelen öğrenme merakı bireyin ve toplumların gelişmesinde etkili olan en önemli unsurlardan biridir. Uzun bir geçmişi olan öğrenme ve beraberinde gelişen eğitim kavramı üzerine tarih boyun...
ODTÜ Yerleşkesi İçinde Üç Yapı, Üç Eklemlenme Denemesi”
Özgenel, Lale; Güzer, Celal Abdi (2019-12-01)
Üç bağlam, üç ölçek, üç proje
Özgenel, Lale; Güzer, Celal Abdi (2019-07-01)
Citation Formats