Hide/Show Apps

Fahriye Özçoban Üstüner

E-mail
ozcoban@metu.edu.tr
Department
Department of Political Science and Public Administration
"Liberal intellectuals'' narration of the justice and development party in Turkey
Ersoy, Duygu; Özçoban Üstüner, Fahriye (2016-09-01)
This article examines the relationship between a specific group of intellectuals and political power in recent Turkish political history. This group of liberal intellectuals' demonstrated constant support for the conservat...
Radikal demokrasi: “Liberalizm mi, demokrasi mi ? Evet, lütfen!”1
Özçoban Üstüner, Fahriye (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2007-12-1)
Bu çalışmada iki farklı radikal demokrasi yaklaşımı, Ch. Mouffe’un “çekişmeci çoğulcu demokrasi” modeli ile S. Benhabib’in “müzakereci demokrasi” modeli karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Makalede, bu iki modelin metodo...