Hide/Show Apps

Faruk Gençöz

E-mail
fgencoz@metu.edu.tr
Department
Department of Psychology
Scopus Author ID
İsim Ne Söyler: Nitel Bir Araştırma
Saklı Demirbaş, Yağmur; Gençöz, Faruk (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6-22)
İsim, kişiyi tanımlayan ve ona doğumundan ölümüne kadar eşlik eden temel kavramlardan biridir. İsim üzerine pek çok alanda çalışmalar yapılmıştır. Bunların arasında psikanalitik çalışmaların yeri klinik anlamda önem arz et...
Vaka İncelemesi: Bir Obsesyon Nevrozu Vakasının Psikanalitik Kuram Üzerinden İncelenmesi Örneği
POLAT, Makbule Su; Gençöz, Faruk (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-2-28)
Söz konusu çalışma obsesyon nevrozunun çeşitli semptomlarını sergilediği düşünülen bir kişinin psikoterapi seanslarının kuramsal incelemesidir. Obsesyon nevrozunun semptomatolojisinin günümüzde aldığı görünümlere getirileb...
Women's experiences of group intervention with schema therapy techniques: A qualitative process analysis
Sari, Sevda; Gençöz, Faruk (2019-09-01)
Aims Our study focused on a self-soothing system and analysed how women feeling shame experienced compassion-focused group intervention with schema therapy techniques. Group schema therapy, which is process-oriented and pe...
Psikolojide Lacanyen söylem analizi yaklaşımı: madde bağımlılığı ve yasa ilişkisinin terapi sürecinde incelenmesi örneği
Baltacı, Sinem; Gençöz, Faruk (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019)
Günümüzde bağımlılık oranlarında ve türlerinde yüksek oranda artış görülmektedir. Bu artışla eş zamanlı olarak bağımlılığın önlenmesine yönelik kurumsal ve yasal birçok düzenleme ortaya çıkmıştır. Ancak diğer yandan toplum...
Psychometric Properties of the Responsibility Scale
TOPCU, MERVE; Öge, Burak; Gençöz, Faruk (2018-10-01)
SORUMLULUK ÖLÇEĞİ’xxNİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Topçu, Merve; Öge, Burak; Gençöz, Faruk (2018-01-01)
Shame Experiences Underlying Depression of Adult Turkish Women
Sari, Sevda; Gençöz, Faruk (2016-07-01)
Shame is a major component of many mental health problems and affects symptoms, coping styles, remission, and therapeutic ruptures. There are few qualitative studies aimed at understanding shame and its role for patients d...
The Effect of Cinematherapy on Perfectionism and Related Schemas
Aka, Basak Tuerkueler; Gençöz, Faruk (2010-06-01)
This study aimed to reveal the effect of cinematherapy on perfectionism and related early maladaptive schemas and investigate the contribution of participants' identification with the film on this process. Accordingly, dem...
SIBSHIP SIZE AND PERSONALITY
VATAN, SEVGİNAR; Gençöz, Faruk; Lester, David (SAGE Publications, 2010-02-01)
In a study of 330 Turkish undergraduate students, only children scored higher on measures of hopelessness and suicidality and seemed more concerned with interpersonal relationships.