Gamze Aşçıoğlu Öz

E-mail
agamze@metu.edu.tr
Department
Department of Political Science and Public Administration
Web of Science Researcher ID
Yeni Dünyanın Yeni Hukuku
Aşçıoğlu Öz, Gamze (2018-09-01)
Yaşamın her alanını önlenemez biçimde etkileyen dijital dönüşüm, günlük yaşamımızı tamamıyla değiştirmekte, yeni alışkanlıklar hatta bağımlılıklar yaratmaktadır. Ticari ilişkiler üzerindeki etkisine ayak uyduracak hızla ol...
Güncel Gelişmeler Işığında Rekabet Hukuku Perspektifinden Bankacılık Piyasalarının Özellikleri
Aşçıoğlu Öz, Gamze (2018-05-15)
Company Law
Aşçıoğlu Öz, Gamze (Anadolu University Publications, 2018-01-01)
Business Law
Aşçıoğlu Öz, Gamze (2018-01-01)
Güncel Gelişmeler Işığında Rekabet Hukukunun Bankacılık Alanında Uygulanması
Aşçıoğlu Öz, Gamze (2017-11-15)
Hukuk ve İktisat
Aşçıoğlu Öz, Gamze (2017-06-22)
AFM MARS Kararı ve Sinemacılık Endüstrisinde Rekabet Hukuku Uygulamaları
Aşçıoğlu Öz, Gamze (2017-05-02)
Commercial Law in Turkey with Specific Reference to Rules Related to Competition in Turkish Legal System
Aşçıoğlu Öz, Gamze (2017-01-01)
Avrupa Birliği ve Türk Rekabet Hukukunun Bankacılık Alanında Uygulanması
Aşçıoğlu Öz, Gamze (Yetkin Yayınları, 2015-01-01)
Rekabet Kurumu'nun yargı kararlarının gereğini yerine getirmesinde rekabet hukuku açısından doğabilecek sorunlar ve çözüm önerileri
Aşçıoğlu Öz, Gamze (2014-12-01)
Rekabet Kurumu’nun, yargı organlarının iptal ve yürütmeyi durdurma kararlarının gereğini yerine getirmesi hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak Anayasa’da ve yasalarda düzenlenmiş olan genel ilkelere tabidir. Buna karş...
Citation Formats