Hide/Show Apps

Gamze Aşçıoğlu Öz

E-mail
agamze@metu.edu.tr
Department
Department of Political Science and Public Administration
Avrupa Birliği ve Türk Rekabet Hukukunun Bankacılık Alanında Uygulanması
Aşçıoğlu Öz, Gamze (Yetkin Yayınları, 2015-01-01)
Avrupa Toplululuğu ve Türk Hukukunda Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
Aşçıoğlu Öz, Gamze (Rekabet Kurumu, 2000-01-01)