Hüseyin Çağatay Keskinok

E-mail
keskinok@metu.edu.tr
Department
Department of City and Regional Planning
Web of Science Researcher ID
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları
Güner, Havva Gizem; Özkaya, Ayşe Belgin; Turhan, Senem; Öztürk Şengül, Mehtap; Özgen Koçyıldırım, Dalsu; Keskinok, Hüseyin Çağatay; Peker, Ali Uzay; Şahin Güçhan, Neriman (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
Lefke İçin Planlama Projeleri: 2018-2019 Öğretim Yılı ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Planlama Stüdyosu Çalışmaları
Keskinok, Hüseyin Çağatay; Babalık, Ela (2019-12-19)
Afet Sonrası Hanehalklarının Yer Seçim Kararları ve Kentsel Dirençlilik: Değirmendere Örneği
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2019-12-01)
Bu çalışma ile, afetlerin hemen sonrasında acil durum koşullarında hanehalklarının afet bölgesinde kalma veya alanı terk etme kararlarının kentsel dirençliliğin inşasında önemli bir unsur olarak görülmektedir. Bu çalışmanı...
Planlı Gelişmenin Reddi ve Sonucu
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2019-11-01)
Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2019-11-01)
İstanbul'u Bekleyen Deprem Üzerine
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2019-11-01)
Land Policies and Tourism Development: The Case of Kalkan/Antalya/Turkey
Keskinok, Hüseyin Çağatay (null; 2019-10-06)
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları
İmamoğlu, Vacit; Kural, İlhan; Karadoğaner, Alper; Enginsoy Ekinci, Sevil; Keskinok, Hüseyin Çağatay; Baş Bütüner, Funda; Doğan, Çağla; Töre Yargın, Gülşen; Oğur, Dilruba; Altan, Tomris Elvan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-9-25)
İstanbulculuk İdeolojisi Günümüzde Ne Anlama Geliyor?
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2019-07-01)
Afet sonrası hanehalklarının yer seçim kararları ve kentsel dirençlilik: Değirmendere örneği
Orhan, Ezgi; Keskinok, Hüseyin Çağatay (null; 2019-06-26)
Afetin hemen sonrası acil durum koşullarında hanehalklarının afet bölgesinde kalma veya alanı terk etme kararları kentsel dirençliliğin inşasında önemli bir unsur olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, afete maruz yerl...
Citation Formats