Pınar Bedirhanoğlu Toker

E-mail
eflani@metu.edu.tr
Department
Department of International Relations
Finansallaşma, Yeni Sınıfsal Çelişkiler ve Devletin Dönüşümü
Bedirhanoğlu Toker, Pınar (2019-01-01)
2000’li yıllar dünya kapitalizminin siyasi ve sınıfsal çelişkilerinin, başka politikaların yanı sıra, artan hanehalkı borçlanması yoluyla idare edilmeye çalışıldığı yıllardır. ABD’nin 2000’lerin başından itibaren uyguladığ...
Corruption of anti corruption deconstructing neoliberal good governance
Bedirhanoğlu Toker, Pınar (null; 2016-03-19)
Eleştirel Güvenlik Çalışmalarının Marksist Eleştirisine Katkı Devlet Zor ve Sınıf Mücadelesi Bağlamında Güvenliği Yeniden Düşünmek
Bedirhanoğlu Toker, Pınar; Yalman, Osman Galip; Dölek, Çağlar (2016-01-01)
AKP döneminde Türkiye’de büyük ölçekli özelleştirmeler ve devletin dönüşümü
Bedirhanoğlu Toker, Pınar; Angın, Merih (2013-01-01)
Privatization processes as ideological moments: The block sales of large-scale state enterprises in Turkey in the 2000s
Angin, Merih; Bedirhanoğlu Toker, Pınar (2012-09-01)
In the process of neoliberal transformation in Turkey, what differentiated the 2000s from the previous two decades were the block sale privatizations of large-scale state enterprises such as PETKIM, Turk Telekom, TUPRAS, a...
The Neoliberal Discourse on Corruption as a Means of Consent Building: reflections from post-crisis Turkey
Bedirhanoğlu Toker, Pınar (2007-01-01)
This article draws attention to the ideological role that the neoliberal discourse on corruption has fulfilled in the promotion of the second generation reforms in Southern countries since the 1997 East Asian financial cri...
Citation Formats