Zeki Can Seskir

E-mail
zseskir@metu.edu.tr
Department
Department of Physics
The landscape of academic literature in quantum technologies
Seskir, Zeki Can; Aydınoğlu, Arsev Umur (2021-01-01)
© 2021 World Scientific Publishing Company.In this study, we investigated the academic literature on quantum technologies (QT) using bibliometric tools. We used a set of 49,823 articles obtained from the Web of Science (Wo...
The landscape of academic literature in quantum information technologies
Seskir, Zeki Can; Aydınoğlu, Arsev Umur (null, 2019-10-01)
In this study, we investigated the academic literature on quantum technologies (QT) using bibliometric tools. We used a set of 49,823 articles obtained from the Web of Science (WoS) database using a search query constru...
Türkiyede Yükseköğretimde Nicel Cinsiyet Açığındaki Değişimin Olası Nedenleri ve Etkileri
Seskir, Zeki Can (2017-08-01)
Bu çalışmada 1995-1996 ve 2012-2013 öğretim yılları arasındaki öğrencilerin lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde yükseköğretime katılım ve terk oranları cinsiyet faktörü üzerinden incelenmiştir. Çalışmanın sonucu...
Citation Formats