Teacher Practices and Preschool Physical Environment for Education for Sustainable Development: Eco Vs Ordinary Preschools

Download
2018-08-01
Pamuk, Deniz
Olgan, Refika
Bu araştırmanın amacı eko ve eko olmayan okul öncesi eğitim kurumlarının fiziksel özelliklerini ve okul öncesi öğretmenlerin uygulamalarının SGE (Sürdürülebilir Gelişim için Eğitim) açısından değerlendirmektir. Çalışmanın sonuçlarına göre eko okullarda çalışan okul öncesi öğretmenlerin SGE uygulamalarına ayırdıkları zaman ve sıklık düzeyi eko olmayan okullarda çalışan öğretmenlerle karşılaştırıldığında etkisi küçük olsa da anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Ayrıca SGE’yi destekleyen fiziksel çevre uyaranları açısından eko okulların daha önde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak eko okul yaklaşımı okul öncesi kurumların SGE açısından fiziksel özelliklerinin iyileştirilmesini sağlayabilir ancak her iki okul tipinde çalışan öğretmenlerin SGE uygulamaları açısından beklenen kadar yüksek farka sahip olmaması, bu konu ile ilgili yeni çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu göstermiştir.

Citation Formats
D. Pamuk and R. Olgan, “Teacher Practices and Preschool Physical Environment for Education for Sustainable Development: Eco Vs Ordinary Preschools,” Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 14, no. 2, pp. 669–683, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/34963.