Thermoluminescence dating of Değirmentepe (Malatya) and Panaztepe (Menemen) potteries

Download
1988
Odabaşı, Serpil

Suggestions

Thermodynamic evaluation of mineral precipitates in the Salt Lake (Tuz Gölü), Turkey
Çamur, Mehmet Zeki (1995-01-01)
Tuz Gölü'nün suyu, derin bölgede daha seyrellik olmak üzere Na-Cl îipi salamura sınıfına girmektedir. İyon konsantrasyonları çökelmekte olan halit, jips, aragonit ve kalsit minerallerinin değişikliğe uğrattığı evaporasyona bağlı evrim eğilimleri sergilemektedirler. Ana göl bölgesinde çökeller esas olarak jips, hantit, manyezit ve polihalit minerallerinden oluşmaktadır. Derin bölgede ise, çökel mineralleri Mg-kalsit ve dolomittir. Gölden elde edilen veriler ile yapılan termodinamik doygunluk hesaplan; iyonla...
Cloning of an extracellular thermostable acid protease from thermoplasma volcanium e.coli
Özel, Hatice; Kocabıyık, Semra; Department of Biological Sciences (2003)
Expression of recombinant acid protease (thermopsin) gene from Thermoplasma volcanium
Koyuncu, Bilsev; Kocabıyık, Semra; Department of Biology (2006)
Acid proteases, commonly known as aspartic proteases are degredative enzymes which catalyze the cleavage reaction of peptide bonds in proteins with a pH optimum in the acidic range (pH 3-4). Acid proteases have crucial roles in metabolism. Moreover, they are used in different fields of industry. Thermophilic microorganisms, especially archaea, gain special interest because of their thermal stability for both fundamental and industrial researches. Thermopsin is an extracellular acid protease and a member of ...
Thermoplasma volcanium' dan 20S proteasom kompleksin izolasyonu, biyokimyasal ve genetik analizi
Seyit, Gönül; Kocabıyık, Semra; Özdemir, İnci(2002)
Bu projede ilk defa termofilik bir archaeon olan Thermoplasma volcanium'un 20S proteasomu üç kolon kromatografi ile saflaştırılmıştır. Tp. volcanium proteasomunun önemli ölçüde 'N-peptidylglutamyl peptidehydrolase' ve kimotripsin benzeri aktivitelere sahip olduğu, kimostatin tarafından inhibe edildiği, en yüksek aktiviteyi 55$\circ$C'de ve 250 mM'lara kadar $Ca^{+2}$ ve $Mg^{+2}$ ilavesi ile elde edildiği saptanmıştır. Çeşitli Archaea proteasomlarının homolog amino asit motifleri dikkate alınarak hazırlanan...
Heat shock response in thermoplasma volcanium: cloning and differential expression of molecular chaperonin (thermosome) genes
Doldur, Füsun; Kocabıyık, Semra; Department of Biology (2008)
Chaperonins (Hsp60 chaperones) comprise a class of oligomeric, high-molecular-weight chaperones that have the unique ability to fold some proteins that cannot be folded by simpler chaperone systems. The term “thermosome” is used for molecular chaperonins from Archaeal organisms since they accumulate to high levels upon heat-shock. In this study first time, we have cloned and sequenced two Hsp60 subunit genes (α and β) from a thermoacidophilic archaeon Thermoplasma volcanium. For cloning we have followed a P...
Citation Formats
S. Odabaşı, “Thermoluminescence dating of Değirmentepe (Malatya) and Panaztepe (Menemen) potteries,” Middle East Technical University, 1988.