Hide/Show Apps

Öğrenci Katılımı Ölçeği’nin Fen Bilimleri Dersi için Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması