Öğrenci Katılımı Ölçeği’nin Fen Bilimleri Dersi için Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

2018-07-01
Uçar, Fatma Melike
Sungur, Semra
Citation Formats
F. M. Uçar and S. Sungur, “Öğrenci Katılımı Ölçeği’nin Fen Bilimleri Dersi için Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması,” e-İlköğretim Online (elektronik), vol. 17, no. 3, pp. 1691–1705, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/36081.