Hide/Show Apps

DOLGU DUVARLARIN DÜZLEM DIŞI YÖNDE HAVA YASTIĞI İLE DENEYİ

Download
2018-01-01
DEMİREL, İSMAİL OZAN
Yakut, Ahmet
Binici, Barış
Dolgulu betonarme çerçevelerin sismik yükler altında tepkileri, deprem mühendisliğinin ilgi konusu olmuştur. Düzlem içi tepkiyi ideal hale getirmek için basit basınç çubuk modelleri önerilmiş olmasına rağmen, dolgu duvarlarının düzlem içi katkısı ancak düzlem dışı stabilitesi olması durumunda mümkündür. Yanal yer değiştirmelerin göçme durumunu tayin ettiği düzlem içi davranışın aksine, düzlem dışı göçme durumu depreme bağlı atalet kuvvetleri tarafından tetiklenir ve yük kontrollüdür. Bu çalışmada, sıvalı ve sıvasız geleneksel tuğla dolgu duvarlarının düzlem dışı tepkileri araştırılmıştır. Buna ek olarak, bağ telleriyle dolgu duvarın her iki yüzüne çift taraflı olarak tutturulmuş hasır teller vasıtasıyla düzlem dışı davranışı iyileştirmek için yeni bir sistem önerilmiştir. Bu amaçla ODTÜ Yapı Mekaniği Laboratuarı' nda, betonarme çerçeve içerisinde ki dolgu duvara düzlem dışı yönde deprem yüklerini taklit edecek şekilde sabit basınç uygulamak üzere hava yastığı kullanılan bir deney düzeneği kurulmuştur. Yarı ölçekli betonarme çerçeveler imal edilerek yatay delikli tuğlalarla duvar örülmüştür. Malzeme ve duvar parçası deneyleri yapıldıktan sonra, duvarlar düzlem dışı doğrultuda göçene kadar hava yastığı ile itilmiştir. Artırılan düzlem dışı deplasmana karşılık duvarın yer değiştirme profili, çatlakların yayılımı ve düzlem dışı doğrultuda duvarın kapasitesi kayıt altına alınmıştır. İki taraflı hasır tel takviyesi düzlem dışı kapasiteyi %80 oranında arttırmış, göçmenin oldukça ani ve gevrek olduğu geleneksel duvar davranışını sünek bir hale getirmiştir.