Evaluation of the current school-parent association policy in two public primary schools Yürürlükteki okul-aile birliği politikasının iki devlet ilköğretim okulunda değerlendirilmesi

2019-01-01
Çalık, Başak
Kılıç, Koray
Akar, Hanife
Citation Formats
B. Çalık, K. Kılıç, and H. Akar, “Evaluation of the current school-parent association policy in two public primary schools Yürürlükteki okul-aile birliği politikasının iki devlet ilköğretim okulunda değerlendirilmesi,” Elementary Education Online, vol. 18, no. 1, pp. 1–19, 2019, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/38055.