Evaluation of the methodlogy in determining the vehicle operating costs in Turkey.

1972
Öner, Ayse Gönul

Suggestions

Assessment of the adequacy of 1975 Turkish Earthquake design code for the prevention of catastrophic building failure.
Kibar, A. Alperen; Gülkan, Polat; Department of Civil Engineering (2002)
Evaluation of the hydrogeological, geophysical geomorphological and geodetic studies conducted in the manavgat oymapinar dam site and the reservoir area from the standpoint of civil engineering.
Arıcan, Aydın; Department of Civil Engineering (1968)
Evaluation of the pricing preferences and value of time for high speed rail (HSR) users in Turkey
Tüydeş Yaman, Hediye; Dalkıç Melek, Gülçin (2019-01-01)
High Speed Rail (HSR), a new intercity passenger mode in Turkey, has high travel time reduction potential and competes against both road and air travel modes. A survey among the current HSR users showed that pricing at intercity bus ticket level is a factor increasing the preferability of HSR. If HSR ticket price is more than bus ticket price, 60 0 of the HSR users stated to prefer HSR, while only 40 0 stated preference, if HSR is priced equal to air ticket prices. Binary logit models developed in the study...
Evaluation of the filter criterion presently used by general directorate of highways.
Soysal, Sonad M; Department of Civil Engineering (1971)
İstanbul’daki Tarihi Bahçeler Ve Mimari Elemanlarının Koruma Sorunlarının Saray Ve Kasır Bahçeleri Özelinde Değerlendirilmesi
Uğuryol, Drahşan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020)
İstanbul’un tarihi bahçeleri kullanım amaçları, tasarım özellikleri, ilişkide oldukları yapılara göre çeşitlilik göstermekte ve İstanbul’un kültür mirasının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bunlar içinde saray ve kasır bahçeleri tasarım özellikleri, bitki çeşitleri ve mimari elemanları ile en özel ve süslü bahçelerdir. Bu durum, saray ve kasırların imparatorluk yapıları olmalarından ötürü bahçelerine özen gösterilmesi, padişahların bahçeye ilgi duyarak düzenlenmesinde yerli ve yabancı bahçıvanlar ile biz...
Citation Formats
A. G. Öner, “Evaluation of the methodlogy in determining the vehicle operating costs in Turkey.,” Middle East Technical University, 1972.