İlişkisel Eşitlik Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

2017-11-01
AKÇABOZAN KAYABOL, NAZLI BÜŞRA
Sümer, Zeynep
Citation Formats
N. B. AKÇABOZAN KAYABOL and Z. Sümer, “İlişkisel Eşitlik Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi,” 2017, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/39446.