İlişkisel Eşitlik Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi