Hide/Show Apps

Intra-urban location of the different scales of industries the morphological approach to the İzmir case (Farklı ölçekteki sanayilerin kentte yer seçme davranışları İzmir örneğine morfolojik yaklaşım).