Intra-urban location of the different scales of industries the morphological approach to the İzmir case (Farklı ölçekteki sanayilerin kentte yer seçme davranışları İzmir örneğine morfolojik yaklaşım).

1980
Selman, Mehmet
Citation Formats
M. Selman, “Intra-urban location of the different scales of industries the morphological approach to the İzmir case (Farklı ölçekteki sanayilerin kentte yer seçme davranışları İzmir örneğine morfolojik yaklaşım).,” Middle East Technical University, 1980.