Urban development laws and their impact on the ottoman cities in the second half of the nineteenth century.

1982
Selman, Gül Güleryüz

Suggestions

Urban Transformation In The Eighteenth Century Ottoman City
Tankut, Gönül (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1975)
Kentsel değişim yapısal değişimleri gerektirir. Bu nedenle de, tüm kentlerde onsekizinci yüzyılda böyle bir değişimden söz edilemez. Ayrıca, bu konuyu içeren kuramlar henüz tam gelişmemiştir. Bu nokta gözetildiğinde yapılan araştırmayı kuramsal bir tabana oturtmak amacı ile değişim(transforraation) ile yayilim(diffusion) olguları arasında bir analoji kurmak yoluna gidilmiştir. Üstelik, değişim matematik kavram olarak böyle bir benzetmeye olanak sağlamaktadır. Böylece, yayılım kuramından yararlanmak geçerli ...
Urban conservation legacy of the Turkish planning system: tracing spatial change in the Ankara Acropolis, from 1923 onwards
Demiroz, Merve; Şahin Güçhan, Neriman (Informa UK Limited, 2020-04-16)
This paper examines the conservation history of the Ankara Acropolis, today named 'Haci-Bayram District', and the spatial change in this historic environment linked to the development of urban conservation since the foundation of the Turkish Republic in 1923. We drew upon archival research such as old maps, aerial images, former analyses, technical plans and project reports, legal decisions by conservation boards and a field survey to illustrate the morphological change triggered by conservation attempts. H...
Urban Planning Experience of Turkey in the 1930s
Keskinok, Hüseyin Çağatay (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010-01-01)
Urban planning experience of Turkey in the 1930s constitutes a set of consistent policies and strategies. Establishment of a national economy and arrangement of the space of the nation-state were the main policies determining the major lines of policy-oriented urban planning experience in this period. Under this general political framework, the creation of a new capital and the establishment of industrial cities were the unique cases. These were seen as major means of regional development and interregional ...
Urban Design and Psychological Health in Ankara, Turkey: A City Case Study
SARI, ERKİN; Bozo Özen, Özlem (2020-11-01)
Urban Development Projects And The Construction Of Neo-Liberal Urban Hegemony: The Case Of İzmir
Penpecioğlu, Mehmet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-6-1)
Son 30 yıllık süreçte neo-liberalizme eklemlenmiş bir çok ülkede, büyük ölçekli kentsel projeler (BKP’ler) başat bir girişimci kentsel siyasa mekanizması haline gelmektedir. Mekanın üretiminde hegemonik bir güç inşa eden BKP’ler ile; merkezi iş alanları, turizm merkezleri, korunaklı ve lüks konut alanları ve alışveriş merkezleri gibi “neo-liberal kentleşme” mekanları üretilmektedir. BKP’ler “mekan üretiminin hegemonik projeleri” olarak yalnızca sermaye birikim ilişkilerinin yeniden üretilmesinde değil; aynı...
Citation Formats
G. G. Selman, “Urban development laws and their impact on the ottoman cities in the second half of the nineteenth century.,” Middle East Technical University, 1982.