Hide/Show Apps

Relating affordances with verbs, nouns and adjectives Sǎglarlik ile fiiller, isimler ve sifatlarin iliş kilendirilmesi