Hide/Show Apps

Vergi performansının belirlenmesi üzerine teorik ve ampirik bir araştırma : statik ve dinamik performans kriterleri.

1979
Küçüker, Celal