Investigation of relations among middle school (Junior high school) students’ gender, learning approaches, perceptions of learning environment and science achievement Ortaokul öğrencilerinin cinsiyeti, öğrenme yaklaşımı, yapılandırmacı öğrenme ortamı algıları ve fen bilgisi başarıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi

2018-01-01
Boz, Yezdan
Yerdelen-Damar, Sevda
Belge-Can, Hatice
Citation Formats
Y. Boz, S. Yerdelen-Damar, and H. Belge-Can, “Investigation of relations among middle school (Junior high school) students’ gender, learning approaches, perceptions of learning environment and science achievement Ortaokul öğrencilerinin cinsiyeti, öğrenme yaklaşımı, yapılandırmacı öğrenme ortamı algıları ve fen bilgisi başarıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi,” Elementary Education Online, vol. 17, no. 3, pp. 1268–1282, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/42851.