Tennis in Republican Turkey and Ankara: The Emergence of a Sport as a Society and Space

Download
2017-12-01
Cumhuriyetin ilk yıllarında ülke geneline yayılması amaçlanan Beden Terbiyesi faaliyetleri kapsamında spor yönetiminden sorumlu cemiyetler kurulur, çeşitli spor branşları Halkevlerinin ve eğitim kurumlarının ders programlarına dahil edilir, spor branşları ve sahaları üzerine yazılar ve kitaplar kaleme alınır ve yeni spor salonları ve merkezleri projelendirilir, hayata geçirilir. Ülkenin çağdaşlaşma hedefleri doğrultusunda geleneksel sporların yanı sıra tenis gibi Osmanlı’nın son döneminde yoğunlukla İstanbul ve İzmir’de yerleşik gayrimüslim vatandaşlar ve yabancılar tarafından oynanan batı kökenli sporlar da yeni mekanlar ve taraftarlar edinir. Cumhuriyet’in ilk otuz yılı içinde tenis, sayıca artmış özel kulüplerde ve spor tesislerinde oynanmaya devam eder, Türk sporcuların da müsabık olmasıyla giderek popülerleşir. Artan ilgi ve ihtiyaç karşısında öncelikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde yeni kulüp binaları yapılır. Bu makale Türkiye’de tenis sporunun tarihine ve Cumhuriyet’in ilk otuz yılı içinde yaygınlaşmasına bir çerçeve oluşturarak, bu zaman dilimi içinde kurulan öncü tenis kulüplerine ve bu kulüpler için tasarlanan yeni kulüp binalarına odaklanmakta, bu kapsamda bir dönem yapısı olan Ankara Tenis Kulübü binasının ‘modernist’ mimarisini detaylı tartışmaktadır.
TÜBA Kültür Envanteri Dergisi

Suggestions

“Mülkiye”nin Bilinmeyen Modern Ekleri: Kütüphane ve Amfi Yapıları
Yabacı, Azize Elif; Altan, Tomris Elvan; Şahin Güçhan, Neriman (2019-01-01)
Ernst A. Egli tarafından 1935 yılında Mülkiye Mektebi binası olarak tasarlanan ve ardından Siyasal Bilgiler Okulu ismini alan okul yapısı, sadece modern üslubu ile değil öğrencilere sağladığı modern koşullar ve yetiştirdiği devletin önemli kademelerinde görev yapacak bireyler ile de Cumhuriyet’in modernleşme hareketinin önemli yapılarından birisi olmuştur. 1950 sonrasında Ankara Üniversitesi’ne bağlanarak Siyasal Bilgiler Fakültesi adını alan okulun nüfusunun artması sonucunda mekanlarının yetersiz gelmesi ...
A Sustainable Association Case Study: IFToMM Member Organization Turkey
Kiper, Gokhan; Söylemez, Eres (2022-01-01)
As a member of IFToMM founded in 2011, Turkish Machine Theory Association's (MakTeD) structure has put special emphasis on sustainability of the association and initiated several activities for improving the quality of education and research in mechanism and machine science area, hence supporting the SDG4 Quality Education of the UN. This paper presents the activities and methodologies of MakTeD. The paper starts with a brief history of mechanism and machine science in Turkey. In 10 years MakTeD organized 4...
Acoustical improvement of typical sport halls for multi-purpose use
Ulusoy, Gökçe; Tavukçuoğlu, Ayşe; Çalışkan, Mehmet; Department of Architecture (2014)
In recent years, in addition to the education and sport activities of sport halls, they began to be commonly used for several musical and speech activities, since those structures are available to serve large crowds of people. Most sport halls in Turkey are built as typical projects without considering their potential of use and activity-related acoustical features. The study was conducted on sport halls, the typical projects designed for the Ministry of Education (Code: MEB 2004.63), with the audience capa...
Cumhuriyet Duyurulurken Geride Bırakılamayan Bir Kurum: Hilal-i Ahmer Cemiyeti
Karal Akgün, Seçil (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2012-4-1)
Savaş alanlarında sağlık hizmeti verecek uluslararası yardım örgütü olarak 1863 yılında Cenevre’de kurulan Salib-i Ahmer’ın işlevinin doğu ülkelerinde geliştirilmesi amacıyla 1868’de İstanbul’da kurulan Mecruhin ve Marda-i Askeriyeye İmdad ve Muavenet Cemiyet-i Osmaniyesi, 1876 yılında Hilal-i Ahmer Cemiyeti adını aldı. Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde gelişmelerle etkinlik alanını çarçabuk yaygınlaştıran bu kurum II. Abdülhamit’in baskı yıllarında sessiz kaldıktan sonra 1911 yılında yeniden yapıl...
The Tekkiye Süleymaniye In Damascus: Its Setting And Spatial Qualities
Hakky, Rafee I. (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1995)
Hac yolunda son ve önemli bir durak olan Şam'da Mimar Sinan tarafından Sultan Süleyman zamanında yapılan Süleymaniye Kompleksi, Suriye'deki Osmanlı mimarı örneklerinin en iyisi olarak sayılmaktadır, inşa edildiği yıllar (1554-1555) Sinan'ın, Klasik Osmanlı Mimarisi'nin ilke ve ölçülerini belirginleştirdiği ve İstanbul Süleymaniye Küüiyesi'nin tasarımı üzerinde çalıştığı olgunluk yılları idi. İstanbul'dan uzak oluşu ve çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle Sinan tasarlamış olduğu Kompleks'in yapımını denetleyem...
Citation Formats
L. Özgenel, “Tennis in Republican Turkey and Ankara: The Emergence of a Sport as a Society and Space,” TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, pp. 11–34, 2017, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/43326.