İki hidrodinamik programın karşılaştırılması

Download
2019-10-01
Açık deniz yapılarının zaman ve maliyet kısıtlamaları sebebiyle, tasarımın ilk aşamasında sayısal metotlara ihtiyaç duyulur. Modellemenin güvenilir şekilde yapılıp yapılamayacağını anlamak için tasarıma başlamadan önce kıyaslama çalışmaları yürütülmektedir. Karşılaştırma çalışması için, genellikle, üzerinde çalışılan tasarıma geometrik olarak en yakın yapı seçilir. Geometrik benzerliğin yanı sıra seçilecek karşılaştırma çalışmasının gerekli verilerine rahatlıkla ulaşılıp ulaşılamayacağı önemlidir. Sonrasında, yayınlanmış olan bu karşılaştırma çalışması yeniden modellenip sonuçları ile kıyaslanır. Seçilen yazılımlar ya da açık kaynaklı kodlar bazı teorik kabullere ve bazen basitleştirmelere dayandığından, çoğu zaman araştırmacılar farklı sayısal programlar kullanmayı tercih ederler. Bu çalışmada açıkdeniz yapılarının hidrodinamik analizinde yaygın olarak kullanılan MIT tarafından geliştirilmiş WAMIT programı ile Fransa’daki Nantes laboratuvarındaki araştırmacılar tarafından geliştirilen açık kaynaklı kod NEMOH kullanılarak silindir bir yapı modellenmiş ve her iki yazılımın avantajları ile dezavantajları tartışılmıştır.

Citation Formats
E. Oğuz, “İki hidrodinamik programın karşılaştırılması,” Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 21, pp. 600–609, 2019, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/47570.