İki hidrodinamik programın karşılaştırılması

Download
2019-10-01
Açık deniz yapılarının zaman ve maliyet kısıtlamaları sebebiyle, tasarımın ilk aşamasında sayısal metotlara ihtiyaç duyulur. Modellemenin güvenilir şekilde yapılıp yapılamayacağını anlamak için tasarıma başlamadan önce kıyaslama çalışmaları yürütülmektedir. Karşılaştırma çalışması için, genellikle, üzerinde çalışılan tasarıma geometrik olarak en yakın yapı seçilir. Geometrik benzerliğin yanı sıra seçilecek karşılaştırma çalışmasının gerekli verilerine rahatlıkla ulaşılıp ulaşılamayacağı önemlidir. Sonrasında, yayınlanmış olan bu karşılaştırma çalışması yeniden modellenip sonuçları ile kıyaslanır. Seçilen yazılımlar ya da açık kaynaklı kodlar bazı teorik kabullere ve bazen basitleştirmelere dayandığından, çoğu zaman araştırmacılar farklı sayısal programlar kullanmayı tercih ederler. Bu çalışmada açıkdeniz yapılarının hidrodinamik analizinde yaygın olarak kullanılan MIT tarafından geliştirilmiş WAMIT programı ile Fransa’daki Nantes laboratuvarındaki araştırmacılar tarafından geliştirilen açık kaynaklı kod NEMOH kullanılarak silindir bir yapı modellenmiş ve her iki yazılımın avantajları ile dezavantajları tartışılmıştır.
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Suggestions

Development of a multigrid accelerated euler solver on adaptively refined two- and three-dimensional cartesian grids
Çakmak, Mehtap; Aksel, Mehmet Haluk; Department of Mechanical Engineering (2009)
Cartesian grids offer a valuable option to simulate aerodynamic flows around complex geometries such as multi-element airfoils, aircrafts, and rockets. Therefore, an adaptively-refined Cartesian grid generator and Euler solver are developed. For the mesh generation part of the algorithm, dynamic data structures are used to determine connectivity information between cells and uniform mesh is created in the domain. Marching squares and cubes algorithms are used to form interfaces of cut and split cells. Geome...
Conceptual quantity modeling of single span highway bridges by regression, neural networks and case based reasoning methods
Aşıkgil, Mert; Sönmez, Rifat; Department of Civil Engineering (2012)
Conceptual estimation techniques play an important role in determining the approximate costs of construction projects especially during feasibility stages. Moreover, pre-design estimates are also crucial for the contractors. With the help of the conceptual predictions companies can determine approximate project costs and can gain several advantages before tendering phase. The main objective of this thesis is to focus on modeling of quantities instead of costs and to develop quantity take-off models for pre-...
Static and dynamic aeroelastic analysis of a very light Aircraft
Demirer, Halime Gül; Kayran, Altan; Department of Aerospace Engineering (2021-9-10)
Aircraft design processes need to ensure that the aircraft is aeroelastically stable within its operational envelope. This thesis presents an overview of the static aeroelastic, flutter and gust response analysis of a very light aircraft. MSC.FlightLoads and MSC.Nastran are used for aeroelastic modeling and analysis. The methods to be used in the aeroelastic analysis of the VLA are tested on the AGARD 445.6 wing, and the results are in good agreement with the literature. Aeroelastic model corrections such a...
Modeling temporal variation of scouring at dual bridge piers
Selamoğlu, Meriç; Yanmaz, Ali Melih; Köken, Mete; Department of Civil Engineering (2015)
Computation of temporal evolution of scour depth around bridge piers is essential for the efficient design of bridge pier footings. In this thesis, empirical scour-prediction equations and a semi-empirical model are developed to predict the temporal variation of maximum clear-water scour depth at dual cylindrical uniform piers with identical size in tandem arrangement. Experiments are conducted using different pier size, pier spacing, and flow intensities. The semi-empirical model is based on sediment conti...
Numerical assessment of tunnel advancement in problematic soil conditions: a case study
Güneş, Anıl; Çetin, Kemal Önder; Department of Civil Engineering (2021-1)
Modeling tunnel advancement in complex ground conditions requires significant engineering judgment and is an integral part of the design and construction of tunnels. Insufficient data and improper design procedures may lead to dramatic consequences. Realistic estimations of the ground behavior, displacements, and support pressures are possible with accurate numerical models. In this study, the advancement of Tunnel A93 is investigated by 1-D semi-empirical assessments and two-dimensional finite element anal...
Citation Formats
E. Oğuz, “İki hidrodinamik programın karşılaştırılması,” Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, pp. 600–609, 2019, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/47570.