Yerleşmelerin Değişen Özellikleri Üzerinden İzmir Modeli’nin Yorumlanması

2020-01-01
Yetişkul Şenbil, Emine
Şenbil, Metin
Citation Formats
E. Yetişkul Şenbil and M. Şenbil, “Yerleşmelerin Değişen Özellikleri Üzerinden İzmir Modeli’nin Yorumlanması,” İDEALKENT, vol. 11, no. 29, pp. 214–229, 2020, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/48345.