Klikya baseni kıyısal ekosisteminde dolaşım, taşınım ve ötrofikasyon araştırmaları

Download
2008
Uysal, Zahit
Özsoy, Emin
Tuğrul, Süleyman
Kubilay, Nilgün
Beşiktepe, Şükrü T.
Yemenicioğlu, Semal
Mutlu, Erhan
Ediger, Dilek
Beşiktepe, Şengül
Ediger, Vedat
Demirel, Mehmet
Citation Formats
Z. Uysal et al., “Klikya baseni kıyısal ekosisteminde dolaşım, taşınım ve ötrofikasyon araştırmaları,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RJek16TT0.