Hide/Show Apps

Anlamsal birlikte işlerlik platformu tabanlı akıllı sağlık takibi

Download
2008
Doğaç, Asuman
Ertürkmen, Banu Gökçe Laleci
Kabak, Yıldıray
Olduz, Mehmet
Gülderen, Özgür
Okcan, Alper
Namlı, Tuncay
Orhan, Umut
Yüksel, Mustafa
Taşyurt, İbrahim