Araç sürüş konforunun artırılması için pasif titreşim sönümleyicilerinin geliştirilmesi ve test edilmesi

Download
2013
Başlamışlı, Çağlar Selahattin
Aghazadeh, Reza
Özgen, Gökhan Osman
Ünlüsoy, Yavuz Samim
Samandarı, Hamed
Kayabaşı, Selçuk
Aydan, Göksu
Ciğeroğlu, Ender
Bu çalışmada, doğrusal ve dönel ayarlanabilir titreşim emicilerinin (ATE) ve kaldıraç tipli titreşim izolatörler (KTİ) araç sürüş konforuna etkileri çeyrek araba modeli üzerinde incelenmiştir. ATE'ler, özellikle kendi doğal frekanslarında, sistemin enerjisini kendi üzerine alarak titreşimleri azaltmaktadırlar. Doğrusal ATE'lerin süspansiyon sistemlerine uygulanması kolay olmasına rağmen döner ATE'ler atalet etkilerinin daha fazla olması sebebiyle daha iyi performans göstermektedirler. Elde edilen sonuçlar ATE'lerin tekerlek sıçrama frekansı civarındaki dar bir frekans aralığında sürüş konforunu arttırdığını göstermektedir. ATE’lere ek olarak değişik kütlelere sahip çeşitli KTİ konfigürasyonları incelenmiş ve KTİ'lerin hem araç sıçrama hem de tekerlek sıçrama frekanslarında titreşim genliklerini önemli oranda azalttığı görülmüştür. Ancak bu çalışma sırasında ATE ve KTİ’leri kullanabilmek için önerilen parçalı süspansiyon sistemi araç sürüş konforunu çok önemli bir oranda arttırmıştır. Parçalı süspansiyon sisteminin sürüş konforuna olan olumlu etkilerinin yanında ATE’ler neredeyse etkisiz kalmıştır. KTİ’ler ise parçalı süspansiyon sisteminin gerçekleştirdiği iyileştirmeyi belli frekans bölgelerinde biraz daha arttırdığı gözlemlenmiştir. Dolayısıyla ayarlanmış parçalı süspansiyon sistemi araç sürüş konforunun arttırılması konusunda çok önemli alternatif olarak karşımıza çıkmıştır. Teorik olarak gerçekleştirilen bu çalışmalarının gerçek durumdaki etkilerini gözlemleyebilmek için proje çalışması kapsamında ölçeklendirilmiş bir çeyrek araç test düzeneği tasarlanmıştır. Tasarlanan bu test düzeneği üzerinde teorik çalışmalar neticesinde araç sürüş konforunu arttırdığı belirlenen konfigürasyonlar test edilmiş ve testler sonucunda sürüş konforunda teorik modeller ile elde edilen sonuçlara benzer iyileşmelerin elde edildiği gözlemlenmiştir.

Suggestions

Ride comfort improvement by application of tuned mass dampers and lever type vibration isolators
Aydan, Göksu; Ciğeroğlu, Ender; Department of Mechanical Engineering (2010)
In this study, the efficiency of linear and rotational tuned mass dampers (TMD) and lever type vibration isolators (LVI) in improving ride comfort is investigated based on a vehicle quarter-car model. TMDs reduce vibration levels by absorbing the energy of the system, especially at their natural frequencies. Both types of TMDs are investigated in the first part of this study. Although linear TMDs can be implemented more easily on suspension systems, rotational TMDs show better performance in reducing vibrat...
Development of three way catalytic converters for elimination of hydrocarbons, carbon monoxide and nitric oxide in automotive exhaust
Civan, Aylin; Önal, Işık; Department of Chemical Engineering (2014)
In this study, catalytic performances of Three Way Catalysts (TWC) are investigated via Density Functional Theory (DFT) methods and catalytic activity tests in a dynamic test system simulating the exhaust conditions of automobiles. DFT techniques are implemented by Vienna Ab Initio Simulation Package (VASP) and effect of manganese doping in TWC compositions are evaluated with computations on manganese, palladium and rhodium substituted ceria-zirconia mixed oxide (CZO) surface models. Carbon monoxide oxidati...
Development of a control strategy for road vehicles with semi-active suspensions using a full vehicle ride model
Erdoğan, Zeynep; Ünlüsoy, Yavuz Samim; Department of Mechanical Engineering (2009)
The main motivation of this study is the design of a control strategy for semi-active vehicle suspension systems to improve ride comfort for road vehicles. In order to achieve this objective, firstly the damping characteristics of Magnetorheological dampers will be reviewed. Then an appropriate semi-active control strategy manipulating the inputs of the dampers to create suitable damping forces will be designed. Linear Quadratic Regulator (LQR) control strategy is the primary focus area on semi-active contr...
Vibration transmission to bicycle and rider: a field and a laboratory study
Arpınar Avşar, Pınar; Korkusuz, Feza; Department of Physical Education and Sports (2009)
The purpose of this study is to investigate the frequency and amplitude characteristics of vibration exposed to the bicycle and the rider as well as the features of the vibration transmission to the riders’ body. The findings showed that, vibration transmission to the bicycle and the rider is effective in x-and z axis. As a result of increased roughness, effective frequency range shifted to lower frequencies between 15-30Hz at both saddle and stem. The severity of transmitted vibration to the bicycle was fo...
Design of a vehicle barrier
Kaplan, Engin Metin; Oral, Süha; Dağ, Serkan; Department of Mechanical Engineering (2013)
In this study, the crash of a medium heavy vehicle onto a designed vehicle barrier is studied numerically. Structural integrity of the vehicle barrier is studied by nonlinear dynamic methods under the loading conditions which is defined in the standards. Nastran and Ls-Dyna which are commercial softwares are used to solve the problem. Outer geometry determination, allignment of the inner part and material properties of the vehicle barrier are studied linearly to yield design parameters. Best design paramete...
Citation Formats
Ç. S. Başlamışlı et al., “Araç sürüş konforunun artırılması için pasif titreşim sönümleyicilerinin geliştirilmesi ve test edilmesi,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRRM05URXg.