Araç sürüş konforunun artırılması için pasif titreşim sönümleyicilerinin geliştirilmesi ve test edilmesi

Download
2013
Başlamışlı, Çağlar Selahattin
Aghazadeh, Reza
Özgen, Gökhan Osman
Ünlüsoy, Yavuz Samim
Samandarı, Hamed
Kayabaşı, Selçuk
Aydan, Göksu
Ciğeroğlu, Ender
Bu çalışmada, doğrusal ve dönel ayarlanabilir titreşim emicilerinin (ATE) ve kaldıraç tipli titreşim izolatörler (KTİ) araç sürüş konforuna etkileri çeyrek araba modeli üzerinde incelenmiştir. ATE'ler, özellikle kendi doğal frekanslarında, sistemin enerjisini kendi üzerine alarak titreşimleri azaltmaktadırlar. Doğrusal ATE'lerin süspansiyon sistemlerine uygulanması kolay olmasına rağmen döner ATE'ler atalet etkilerinin daha fazla olması sebebiyle daha iyi performans göstermektedirler. Elde edilen sonuçlar ATE'lerin tekerlek sıçrama frekansı civarındaki dar bir frekans aralığında sürüş konforunu arttırdığını göstermektedir. ATE’lere ek olarak değişik kütlelere sahip çeşitli KTİ konfigürasyonları incelenmiş ve KTİ'lerin hem araç sıçrama hem de tekerlek sıçrama frekanslarında titreşim genliklerini önemli oranda azalttığı görülmüştür. Ancak bu çalışma sırasında ATE ve KTİ’leri kullanabilmek için önerilen parçalı süspansiyon sistemi araç sürüş konforunu çok önemli bir oranda arttırmıştır. Parçalı süspansiyon sisteminin sürüş konforuna olan olumlu etkilerinin yanında ATE’ler neredeyse etkisiz kalmıştır. KTİ’ler ise parçalı süspansiyon sisteminin gerçekleştirdiği iyileştirmeyi belli frekans bölgelerinde biraz daha arttırdığı gözlemlenmiştir. Dolayısıyla ayarlanmış parçalı süspansiyon sistemi araç sürüş konforunun arttırılması konusunda çok önemli alternatif olarak karşımıza çıkmıştır. Teorik olarak gerçekleştirilen bu çalışmalarının gerçek durumdaki etkilerini gözlemleyebilmek için proje çalışması kapsamında ölçeklendirilmiş bir çeyrek araç test düzeneği tasarlanmıştır. Tasarlanan bu test düzeneği üzerinde teorik çalışmalar neticesinde araç sürüş konforunu arttırdığı belirlenen konfigürasyonlar test edilmiş ve testler sonucunda sürüş konforunda teorik modeller ile elde edilen sonuçlara benzer iyileşmelerin elde edildiği gözlemlenmiştir.
Citation Formats
Ç. S. Başlamışlı et al., “Araç sürüş konforunun artırılması için pasif titreşim sönümleyicilerinin geliştirilmesi ve test edilmesi,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRRM05URXg.