Eğri tabanlı kriptografiye matematiksel bakış

Download
2014
Özbudak, Ferruh
Stıchtenoth, Henning
Akleylek, Sedat
Küçüksakallı, Ömer
Güneri, Cem
Bassa, Alp
Buyruk, Dilek
Tutdere, Seher
Citation Formats
F. Özbudak et al., “Eğri tabanlı kriptografiye matematiksel bakış,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRReU1USXk.