Hide/Show Apps

Şanlıurfa ili ve civarındaki klinik insan ve hayvan vakaları ile gıdaladaki salmonella çeşitliliğinin moleküler düzeyde belirlenmesi

Download
2014
Dilsiz, Nihat
Soyer, Yeşim
Wiedmann, Martin
Avşaroğlu, Dilek
Bulut, Ece
Tel, Yaşar Osman
Kırmacı, Avni Hüseyin
Günel, Elif
Zeyrek, Yıldız Fadile
İnsan ve hayvan patojeni olan Salmonella da çiftlikten/tarladan çatala kadar olan zincirde varlığını sürdürmektedir. Salmonella enterica türleri konakçılarına göre farklı gruplara ayrılmaktadır. Günümüzde antibiyotik dirençli Salmonella suşları insan ve hayvan sağlığını tehdit etmektedir. Toplum sağlığını korumak için Salmonella’nın, çiftlikten/tarladan çatala kadar olan zincirden uzaklaştırılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı; genotipik ve fenotipik yöntemleri kullarak çiftlikten çatala kadar gıden kısmı olan büyük baş ve küçük baş hayvanlarda, insanlarda ve gıdalarda Salmonella çeşitliğinin popülasyon düzeyinde araştırılmasıdır. Bu amaçla Şanlıurfa bölgesinde üretilen ve açıkta satılan gıdalardan, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine ve Veteriner Hastanesine gelen insan ve hayvan klinik vakalardan örnek alınıp Salmonella izolasyonu yapılmıştır. invA geni ile Salmonella olarak tanımlanan izolatlar fenotipik (serotipleme) ve genotipik [çoklu bölge sekans tipleme (Multilocus Sequence Typing, MLST); vuruşlu alan jel elektroforezi (Pulsed- Field Gel Electrophoresis, PFGE)] olarak karakterize edilmiştir. Sonuç olarak, 59 gıda, 53 hayvan ve 50 klinik insan izolatı elde edilmiştir. MLST analizi ile gıda izolatlarında 10 Sekans Tipi (ST), hayvan izolatlarında 15 ST ve insan klinik vakalarından elde edilen izolatlarda ise 6 farklı ST bulunmuştur. MLST’den daha fazla ayrıştırıcı gücü bulunan PFGE, gıda izolatlarında 18 PFGE Tipi (PT) bulurken, hayvan ve klinik insan vakalarından sırasıyla 27 ve 10 PT karakterize etmiştir. Antibiyotik dirençlilik testleri fenotipik ve genetik metodlarla araştırılmış, kaynaklar arasında farklılıklar gözlemlenmiştir. Gıda-kaynaklı izolatlarda tavuklardan izole edilen Salmonella izolatlarında çokluilaç dirençliliği dikkat çekmektedir. Antimikrobiyal dirençlilik genleri de, farklı kaynaklar ve serovarda değişiklik göstermiş; aminoglikozit, tetrasiklin, ve beta-laktam antimikrobiyal gruplarının fenotipik ve genetik sonuçları da uyumlu bulunmuştur. Tüm izolatların detaylı bilgileri ve de fenotipik ve genotipik özelliklerini halka açık websitelerine yüklenmiştir (Food Microbe Tracker: http://www.foodmicrobetracker.com/login/login.aspx; Pathogen Detector: pathogendetector- metu.rhcloud.com). Bu proje hem Şanlıurfa bölgesindeki hem de Türkiye’deki gıda patojenleri üzerine yapılması gereken surveyans çalışma eksikliğini giderilmesinde önemli bir katkıda bulunmuştur. Böylece Şanlıurfa bölgesindeki Salmonella geçişi (örneğin Samonella’nın nasıl insanlara geçtiği) ve ekolojisi hakkında ön-bilgiye kavuşulmuştur.