Şanlıurfa ili ve civarındaki klinik insan ve hayvan vakaları ile gıdaladaki salmonella çeşitliliğinin moleküler düzeyde belirlenmesi

Download
2014
Dilsiz, Nihat
Soyer, Yeşim
Wiedmann, Martin
Avşaroğlu, Dilek
Bulut, Ece
Tel, Yaşar Osman
Kırmacı, Avni Hüseyin
Günel, Elif
Zeyrek, Yıldız Fadile
İnsan ve hayvan patojeni olan Salmonella da çiftlikten/tarladan çatala kadar olan zincirde varlığını sürdürmektedir. Salmonella enterica türleri konakçılarına göre farklı gruplara ayrılmaktadır. Günümüzde antibiyotik dirençli Salmonella suşları insan ve hayvan sağlığını tehdit etmektedir. Toplum sağlığını korumak için Salmonella’nın, çiftlikten/tarladan çatala kadar olan zincirden uzaklaştırılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı; genotipik ve fenotipik yöntemleri kullarak çiftlikten çatala kadar gıden kısmı olan büyük baş ve küçük baş hayvanlarda, insanlarda ve gıdalarda Salmonella çeşitliğinin popülasyon düzeyinde araştırılmasıdır. Bu amaçla Şanlıurfa bölgesinde üretilen ve açıkta satılan gıdalardan, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine ve Veteriner Hastanesine gelen insan ve hayvan klinik vakalardan örnek alınıp Salmonella izolasyonu yapılmıştır. invA geni ile Salmonella olarak tanımlanan izolatlar fenotipik (serotipleme) ve genotipik [çoklu bölge sekans tipleme (Multilocus Sequence Typing, MLST); vuruşlu alan jel elektroforezi (Pulsed- Field Gel Electrophoresis, PFGE)] olarak karakterize edilmiştir. Sonuç olarak, 59 gıda, 53 hayvan ve 50 klinik insan izolatı elde edilmiştir. MLST analizi ile gıda izolatlarında 10 Sekans Tipi (ST), hayvan izolatlarında 15 ST ve insan klinik vakalarından elde edilen izolatlarda ise 6 farklı ST bulunmuştur. MLST’den daha fazla ayrıştırıcı gücü bulunan PFGE, gıda izolatlarında 18 PFGE Tipi (PT) bulurken, hayvan ve klinik insan vakalarından sırasıyla 27 ve 10 PT karakterize etmiştir. Antibiyotik dirençlilik testleri fenotipik ve genetik metodlarla araştırılmış, kaynaklar arasında farklılıklar gözlemlenmiştir. Gıda-kaynaklı izolatlarda tavuklardan izole edilen Salmonella izolatlarında çokluilaç dirençliliği dikkat çekmektedir. Antimikrobiyal dirençlilik genleri de, farklı kaynaklar ve serovarda değişiklik göstermiş; aminoglikozit, tetrasiklin, ve beta-laktam antimikrobiyal gruplarının fenotipik ve genetik sonuçları da uyumlu bulunmuştur. Tüm izolatların detaylı bilgileri ve de fenotipik ve genotipik özelliklerini halka açık websitelerine yüklenmiştir (Food Microbe Tracker: http://www.foodmicrobetracker.com/login/login.aspx; Pathogen Detector: pathogendetector- metu.rhcloud.com). Bu proje hem Şanlıurfa bölgesindeki hem de Türkiye’deki gıda patojenleri üzerine yapılması gereken surveyans çalışma eksikliğini giderilmesinde önemli bir katkıda bulunmuştur. Böylece Şanlıurfa bölgesindeki Salmonella geçişi (örneğin Samonella’nın nasıl insanlara geçtiği) ve ekolojisi hakkında ön-bilgiye kavuşulmuştur.

Suggestions

Molecular evaluation and antimicrobial susceptibility testing of escherichia coli isolates collected from various food products in Turkey/
Kyere, Emmanuel Owusu; Soyer, Yeşim; Avşaroğlu, Dilek; Department of Biotechnology (2014)
Even though Escherichia coli (E. coli) is part of the intestinal microflora of healthy human beings and warm blooded animals, some strains of E. coli can be important food borne pathogens that can cause a wide spectrum of diseases, ranging from self-limiting to life threatening intestinal and extra-intestinal illnesses. Pathogenic E. coli that affect the intestines of humans have been grouped into six main pathotypes: Shiga-toxin-producing E. coli (STEC); of which enterohaemorrhagic E. coli (EHEC) is a path...
Molecular characterization of salmonella isolates from animals and various foods /
Durul, Bora; Soyer, Yeşim; Akkaya, Mahinur S.; Department of Biotechnology (2014)
Salmonella, which is a Gram-negative human and animal pathogen, poses a significant threat to public health with its existence and survival in the farm to fork chain. Of the greater importance, Salmonella enterica subsp. enterica, which covers 60 % of nearly 2500 Salmonella serotypes, causes diseases in mammals with varying host affiliations and pathogenity levels. In order that consumer safety can be assured, elimination of this harmful pathogen from the farm to fork chain is a must, thereby bringing the i...
Reconstruction of the temporal signaling network in salmonella infected human cells
Budak, Güngör; Aydın Son, Yeşim; Tunçbağ, Nurcan; Department of Bioinformatics (2016)
Salmonella enterica is a bacterial pathogen whose mechanism of infection is usually through food sources. The pathogen proteins are translocated into the host cells to change the host signaling mechanisms either by activating or inhibiting the host proteins. In order to obtain a more complete view of the biological processes and the signaling networks and to reconstruct the temporal signaling network of the human host, we have used two network modeling approaches, the Prize-collecting Steiner Forest (PCSF) ...
Development of immunoaffinity based detection platforms for food pathogens
Çam, Dilek; Öktem, Hüseyin Avni; Department of Biology (2016)
Salmonella and E.coli, food pathogens, are among the very important pathogens threating the health. Rapid and easy detection of these pathogens is crucial. In this context, lateral flow assay (LFA) platform prepared by gold nanoparticles (GNPs) based on antibody for Salmonella and E.coli O157:H7 was developed in the first part of this study. In second part, single chain variable fragments (scFv) and SNAP-Tagged full IgG (fusion protein) of se155-4 antibody specific to Salmonella were genetically produced. T...
Characterization of plasmids form multi drug resistance salmonella infantis isolates
Aydın, Sacide Özlem; Soyer, Yeşim; Department of Food Engineering (2018)
The usage and misusage of antibiotics in poultry, food-producing animals and human diseases have led to transmission of conjugative plasmids carrying antibiotic resistance genes from one microorganism to another, especially to the pathogenic bacteria. Multi-drug resistant Salmonella enterica serovar Infantis, an emerging serotype in poultry, has been spreading all around the world in a decade. Moreover, commensal microorganisms such as commensal Escherichia coli in the gut microbiota, functioning as a reser...
Citation Formats
N. Dilsiz et al., “Şanlıurfa ili ve civarındaki klinik insan ve hayvan vakaları ile gıdaladaki salmonella çeşitliliğinin moleküler düzeyde belirlenmesi,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRNNE5qSXk.