Hide/Show Apps

Kunduru-1149 X Cham-1 melezinden geliştirilen F6 populasyonunda sarı pas hastalığına dayanıklılık RGA'ların (dayanıklı gen analogları) belirlenmesi ve ıslah programlarında kullanımı: makarnalık buğdayda sarı pasa dayanıklı genlerin tanımlanması

Download
2006
Kaya, Zeki
Sayar, Müge
Tufan, Hale
Özcan, Elif
Göçmen, Belgin
Dizkırıcı, Ayten
Akar, Taner