Hide/Show Apps

Göllerde tuzluluk ve insektisit miktarının biyobelirteç olan DAPHNIA etkilerini belirleyerek ekosistem durumunu öngören model ve indis tasarımı

2007
Beklioğlu.meryem, Yerli.
Bezirci, Gizem
Severcan, Feride
Akkaş, Sara Banu
Yıldırım, Feriha
Tan, Ozan.can
Tavşanoğlu, Yazgan.nihan.ülkü
Rınke, Karsten