Video görsel artıklıklarını kullanarak gürbüz 3-B sahne geri çatımı

Download
2009
Alatan, Aydın A.
Tola, Engin
İmre, Evren
Gedik, Serdar
Vural, Elif
Çığla, Cevahir
Topçu, Osman
Aytekin, Çağlar
Citation Formats
A. A. Alatan et al., “Video görsel artıklıklarını kullanarak gürbüz 3-B sahne geri çatımı,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T1RNM05qWT0.