Sanayi odaklarına deneyimine dayalı olarak bölgesel gelişme kuram ve politikalarının yeniden tanımlanması

Download
2005
Ergin, Didem
Köroğlu, Bilge Armatlı
Özelçi, Tanyel
Pınarcıoğlu, Mehmet Melih
Beyhan, Burak
Eraydın, Ayda
Citation Formats
D. Ergin, B. A. Köroğlu, T. Özelçi, M. M. Pınarcıoğlu, B. Beyhan, and A. Eraydın, “Sanayi odaklarına deneyimine dayalı olarak bölgesel gelişme kuram ve politikalarının yeniden tanımlanması,” 2005. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TnpNM05UVT0.