Uçakların yerdeyken kar ve buz kaplanmalarını engelleyici çözeltilerin geliştirilmesi ve üretimi

Download
2008
Uludağ, Yusuf
Özgen, Serkan
Bayram, Göknur
Bıçak, Niyazi
Körpe, Durmuş Sinan
Erdoğan, Barış
Bu çalışmada, buzlanma giderici ve önleyici çözeltilerin geliştirilmesi süreci ve akışlarının kararsızlık özellikleri incelenmiştir. Başlangıçta, çözeltiler içindeki kimyasal katkıların ve bunların çözeltilerin en önemli fiziksel özelliklerine olan etkileri incelenmiştir. Đlk olarak kimyasal katkılar, farklı ağırlık oranlarında glikol ve su karışımlarına birer birer eklenmiş ve başlı başına etkileri incelenmiştir. Daha sonra, fiziksel özelliklerdeki değişimler kimyasallar çözeltiye hep birlikte eklendiğinde incelenmiştir. Bundan sonra, çalışma sıvının psödoplastik olmasını sağlayan polimer üzerine yoğunlaşmıştır. Viskozitenin polimer, glikol, yüzey aktif madde konsantrasyonu, pH, sıcaklık ve kayma hızı ile değişimi gözlenmiş, detaylı olarak rapor edilmiştir. Kullanılan kimyasallar arasında çok az çapraz bağlanmış ve hidrofobik olarak geliştirilmiş poliakrilik asit koyulaştırıcı polimer olarak ve tributilamin ile sodyum oleat yüzey aktif madde olarak istenen fiziksel özelliklere yakın sonuçlar vermişlerdir. Đki katmanlı akışlar için doğrusal kararlılık teorisi, çözeltilerin akışının kararsızlık özellikleri incelemek için temel bir araçtır. Ticari olarak temin edilebilen geliştirilmiş buzlama giderici ve önleyici sıvıların, kararsız dalga özellikleri karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, geliştirilmiş olan buzlanma giderici sıvıdaki dalga oluşumu temin edilebilir sıvıya göre daha düşük hava hızlarında görülmektedir. Üstelik kritik dalga hızının daha yüksek olması nedeniyle, kanat yüzeyinden daha hızlı ayrılmaktadır. Geliştirilmiş buzlanma önleyici sıvı ise temin edilebilir buzlanma önleyici sıvıyla, dikkat çeker bir seviyede daha az olan kritik dalga hızı hariç, benzer dalga özellikleri göstermektedir. Ancak, geliştirilmiş sıvının düşük kayma hızlarındaki viskozitesini azaltarak, bu sorunun üstesinden kolaylıkla gelinilebilir.
Citation Formats
Y. Uludağ, S. Özgen, G. Bayram, N. Bıçak, D. S. Körpe, and B. Erdoğan, “Uçakların yerdeyken kar ve buz kaplanmalarını engelleyici çözeltilerin geliştirilmesi ve üretimi,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RJNE5qWT0.