Hide/Show Apps

Asimetrik sentezlerde kullanılan özgün kiral ligand sentezleri ve uygulamaları

Download
2007
Tanyeli, Cihangir
Yazıcıoğlu, Emre Yusuf
Işık, Murat
Oğuzkaya, Funda
Kapaklı, Fadile
Türkmen, Yunus Emre