Hide/Show Apps

Herbisitlere dirençli transjenik tütün bitkilerinin biyoteknolojik yöntemler ile geliştirilmesi

Download
1996
Öktem, Hüseyin Avni
Yücel, Ayşe Meral
Soyer, Yalım
Maki, Nazli
İnci, Füsun
Mavituna, Meltem
Bilgin, Metin
Bu projede aktif maddesi glufosinat amonyum veya phosphinotricin (PPT) olan herbisitlere direnç gösteren transgenik tütün (Nicotiana tabacum, Samsun) bitkilerinin geliştirilmesi yönünde araştırmalar yürütülmüştür. Bu amaçla, glufosinat amonyumu asetilasyon yoluyla detoksifıye edebilen bir enzim olan fosfonitrosin N-asetil transferaz'uı (PAT) sentezinden sorumlu olan bar geni tütün bitkilerine aktarılmıştır. Araştırmalarda T-DNA bölgelerinde CaMV35S promotör ve ocs terminator bölgelerinin kontorolu altındaki bar genini taşıyan pDHB321.1 ve pGKBS ikili vektörleri kullanılmıştır. Saf durumda elde edilen bu vektörler önce DMSO yöntemi ile hazırlanan kompetan E.Coli HB101 suşlanna, daha sonra da "triparental mating" yöntemi ile Agrobacterium tumefaciens LBA4404 suşlanna aktarılmıştır. Gen transferi "yaPrak diski transformasyonu" yöntemi ile gerçekleştirümiştir. Her iki vektör ile yapılan transformasyon deneylerinin sonucunda, kontol bitkiler için öldürücü olan 10 mg/1 PPT derişiminde kallus, gövde ve kök oluşmları gözlenmiştir. Kök oluşturan öncül transgenik bitkiler kültür koşullarında 0.5, 2 ve 6 gr/1 glufosinat amonyum içeren %0.25, %1 ve %3 (y/Y) ®BASTA herbisit uygulamalarına direnç göstermiştir. Elde edilen öncül transgenik bitkiler toprağa alındıktan sonra uygulanan %0.25 ve %1 (V7V) ®BASTA herbisiti uygulamalarından da etkilenmemektedir. Aynı şartlarda geliştirilen ve % 0.25 ve %1 (V/V) ®BASTA ile mamele edilen kontrol bitkilerin, muameleden 15 ila 20 gün sonra öldükleri gözlenmiştir. Toprakta gelişmekte olan transgenik bitkiler üzerinde yapılan Southern Blot analizleri bar geninin bitki genomuna integre olduğunu doğrulamaktadır. Protein seviyesinde yapılan çalışmalarda da transgenik bitkilerin konrol bitkilerde gözlenmeyen 22 kD ağırlığındaki PAT enzimini sentezledikleri gözlenmiştir.