Hide/Show Apps

Ufak boyda santrifüj pompa ve fanların gürültü seviyelerinin uygun ortamda ölçülmesi ve gürültüye yönelik tasarım parametrelerinin belirlenmesi

Download
2007
Kayhan, Cihan
Koç, Gençer
Eralp, Cahit O.
Bayraktar, Songül
Şahin, Fatma Ceyhun
Çalışkan, Kemal Mehmet
Makina mühendisliğinin uygulamalarında fan ile pompalar önemli bir yer oluşturmaktadır. Günümüzde kullanılan fan ve pompaların performanslarına ek olarak bu cihazların aero-akustik özellikleri ve dışarıya yaydıkları gürültü düzeyleri önemli bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Ses düzeyini istenilen seviyelerde tutacak tasarımlar yapabilmeye yönelik bilgi birikimi akışkanlar mekaniği, turbomakinalar, akustik ve mekanik titreşim konuları ile tasarım metodolojilerini biraraya getiren karmaşık bir araştırma konusu olmaktadır. Bu konuda çeşitli standardlar geliştirilmiş olup, analitik tahmin metodları ve ölçüm düzenekleri konusunda çalışmalar devam etmektedir. Proje kapsamında aksiyel ve santrifüj pompa ve fanların gürültü seviyeleri ve akustik özellikleri belirlenmiştir. Çalışma dahilinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Akışkanlar Mekaniği Laboratuarında endüstri desteğiyle bu çalışmaya yönelik olarak yapılmış olan yarı-çınlamalı (semi-anechoic) oda kullanılacaktır. Çalışma üç temel aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada inşa edilen odanın uluslar arası standardlara uygunluğu belirlenecek, ikinci aşamada santrifüj fanların akışkandan (hava) kaynaklanan gürültü ve ses özellikleri belirlenecektir. 3. aşamada gene santrifüj pompaların akışkandan (su) kaynaklanan akustik özellikleri ve gürültü düzeyleri belirlenecektir. Çalışma sonunda akışkan etkisiyle oluşan ses ve gürültü düzeyleri ve buna bağlı bir tahmin metodu belirlenecektir. Projeye kapsamında yapılacak çalışmalar, bir doktora çalışması ile 2 yüksek lisans çalışmasını içermektedir.