Gürültülü telsiz ağlar için ağ kodlaması sahipleri

Download
2012
Yılmaz, Ali Özgür
Aktaş, Emre
Aktaş, Tuğcan
Özdemir, Özgür
Şafak, Ilgın
Tutgun, Raşit
Telsiz ağlarda ağ kodlaması telsiz haberleşmede yeni araştırma alanlarından biridir. Ağ kodlaması, kendisi de nispeten yeni bir araştırma alanı olan kullanıcı işbirliği kavramını içerir. Kullanıcı işbirliğinde gezici düğümler, birbirlerine röle işlevi görerek işbirliği içinde iletimlerini gerçekleştirirler. Ağ kodlamasında ise değişik düğümlerin mesajları birleştirilir. Telsiz ağların tüme gönderim yapısı ağ kodlaması ve işbirliğini beraber kullanarak çeşitleme kazancı ve bilgi iletim hızını artırma fırsatları sağlar. 110E088 nolu TÜBİTAK projesinde, işbirlikli ağ kodlaması yöntemlerinin telsiz ağlarda uygulanmasınde kuramsal altyapı oluşturma konusunda literatüre katkılar sağlanmıştır. Telsiz ağlarda ağ kodlaması konusu, telsiz kanalın temel özellikleri olan gürültülü ve sönümlemeli kanal modeli içerisinde ele alınmıştır. Öncelikle üç düğümlü küçük bir telsiz ağ üzerinde çeşitli ağ kodlaması yöntemleri benzetim ve analiz yöntemleri ile karşılaştırılmış ve pratikte kullanmak için en uygun yöntemler ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra çok düğümlü genel ağlarda ağ kodlaması için yeni yöntemler geliştirilmiş, bu yöntemlerin bit hata oranı ve çeşitleme kazancını incelemek için yeni analiz yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin karşılaştırmaları ve analizleri, ağ kodlamasının gerçekçi telsiz ağ modelleri için getireceği kazançların daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Ağ kodlaması gelecekteki hücresel, tasarsız ve algılayıcı telsiz ağlarda kullanılmaya aday bir teknik olduğu için, bu probleme yapılan katkılar gelecekte kullanılacak telsiz haberleşme teknolojilerinin belirlenmesinde çok önemlidir. Gürültülü telsiz ağlar için yeni ağ kodlaması protokolleri gelecekteki çok çeşitli ölçekteki telsiz ağlarda uygulanabilir.
Citation Formats
A. Ö. Yılmaz, E. Aktaş, T. Aktaş, Ö. Özdemir, I. Şafak, and R. Tutgun, “Gürültülü telsiz ağlar için ağ kodlaması sahipleri,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRNM056VTE.