Hide/Show Apps

Osteoporotik sıçan dokularında iskelet kası atrofisinin immünohistoloji ve moleküler biyoloji yöntemleriyle araştırılması

2011
Dağdeviren, Sezin
Korkusuz, Petek
Zeybek, Dilara
Kocaefe, Çetin
Kankılıç, Berna
Korkusuz, Feza