Patatesde tuz kuraklık stresine toleranslı transgenik bitkilerin geliştirilmesi

Download
2004
Öktem, Hüseyin Avni
Yücel, Ayşe Meral
Eyidoğan, İnci Füsun
Selçuk, Feyza
Tansı, Simin Müge
Bitkiler üretimi ve büyümeyi engelleyen çeşitli çevresel faktörlere maruz kalırlar. Bu çevresel stresler içinde, kuraklık ve tuzluluktan kaynaklanan ozmotik stres en ciddi, problemlerden biridir. Yürütülen çalışmanın amacı gen teknolojisi yöntemleri kullanılarak tuz ve kuraklık stresine toleranslı patates bitkilerinin geliştirilmesidir. Bu amaçla bitkilerde sentezlenen ozmokoruyuculardan biri olan prolinin akümülasyonunu arttırmak için biyosentez yolundaki anahtar enzim olan PSCS'yi kodlayan genin patatese transferi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında transformasyon ve analiz çalışmalarında kullanılmak üzere Ausonia cinsi patateslerden ana kültür kurulmuştur. P5CS genini taşıyan iki farklı plasmid vektörü E.coli hücrelerinde amplifiye edilmiş, elektroporasyon ile A.tumefadens hücrelerine aktarılmış, ve bu A.tumefaciens hücreleriyle transformasyon rejenerasyon çalışmalarına başlanmıştır. Elde edilen 88 hat transgenîk bitkiden prolini en fazla akümüle eden 10 hat bitki seçilmiş, bu bitkiler île moleküler ve biyokimyasal analizler gerçekleştirilmiştir. Analizlerin sonunda tüm bitkilerin kontrol bitkilere oranla tuz stressine daha toleranslı oldukları gösterilmiştir. Elde edilen bulgular, patatesde prolin biyosentezinin genetik manipülasyonlar yolu ile arttırılmasının, osmotik stres toleransı iyileştirilmiş bitkilerin geliştirilmesinde kullanılabileceği yönündedir.
Citation Formats
H. A. Öktem, A. M. Yücel, İ. F. Eyidoğan, F. Selçuk, and S. M. Tansı, “Patatesde tuz kuraklık stresine toleranslı transgenik bitkilerin geliştirilmesi,” 2004. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmpJeE1URT0.