Normal ve major depresyonlu hasta populasyonlarında duygusal çelişki çözümlemenin beyindeki fonksiyonel lokalizasyonu ve etken nöroanatomik morfolojik faktörlerin incelenmesi

Download
2012
Gökçay, Didem
Çiçek, Metehan
Özgüven, Devrimci Halise
Atbaşoğlu, Cem
Saka, Can Meram
Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarına göre depresyon dünya çapında 120 milyondan fazla insanı etkisi altına almış olan ve kimi zaman intiharla sonuçlanabilen, dolayısıyla anlaşılması önem arzeden bir hastalıktır. Depresyon hastalarının bilişsel ve emosyonel fonksiyonlarında (ör: çelişki çözümleme, dikkat, motivasyon, ve amaca yönelik işlevler) pek çok davranışsal, metabolik ve beyin aktivasyonu bozuklukları tespit edilmiştir. Bu bozuklukların önemli bir kısmı, prefrontal bölgedeki pek çok anatomik yapı ile direkt bağlantıları olan anterior-singulat kortekste lokalize olmuş durumdadır. Öte yandan, depresyonlu hastaların beyinleri ile normal beyinler yapısal olarak karşılaştırıldığında, hastaların beyinlerinde gözlenen en önemli farklılıklar, prefrontal korteksin ve limbik sistemin karşılıklı olarak bağlantısı olan bölgelerindeki (ör: amygdala, hippocampus, parahippocampal girus, anterior singulat korteks, orbito-frontal korteks) hacimsel azalmalardır. Bu farklılıklar bilinmekle birlikte, günümüzde morfolojik ve fonksiyonel nörogörüntüleme alanında geliştirilmiş en son teknikleri birarada kullanarak depresyondaki yapısal ve işlevsel sorunları aynı anda ele alan çalışma pek azdır. Projemizde nörogörüntülemedeki en son teknikler kullanılarak ve yeni teknikler geliştirilerek önemli bir işlevsel bozukluk olan duygusal-çelişki çözümlemenin depresyonlu hastaların beynindeki lokalizasyonu ve fonksiyonel sorunların oluşmasında etken olabilecek yapısal faktörler incelenmektedir. MR görüntülerinde anterior-singulat korteksin ve alt-bölgelerinin dokusal karakteristiği, T1, longitudinal relaksasyon zamanı üzerinden araştırılmaktadır. Buradaki bulgular, diğer yapısal özellikler olan hacim ve korteks kalınlığı ile ilişkilendirilmektedir. Diğer taraftan Anterior singulat korteks tarafından üstlenilen duygusal çelişki çözümleme işlevi, kendi geliştirdiğimiz bir bilgisayar testi kullanılarak fMR görüntüleme ile araştırılmaktadır. Sağlıklı ve depresyonlu bireylerdeki beyin aktivitesi haritaları istatistiksel yöntemlerle karşılaştırılmaktadır. Çalışmalarımız sonucunda üç temel bulguya ulaşmak mümkün olmuştur: 1. Sağlıklı bireylerde Anterior singulat kortekstte Dorsal, Rostral ve ventral bölgelerde doku farklılıkları mevcuttur 2. Sağlıklı bireylerde çelişki çözümleme işlevi Dorsal ACC, uyaranın duygusal değerlendirmesi Rostral ve Ventral ACC’de odaklanmıştır. 3. Duygusal Çelişki çözümleme 5 testinde, hasta ve sağlıklı bireyler arasında Rostral ACC, Dorsal ACC ve Orbitofrontal kortekste beyin aktivitesi farklılıkları mevcuttur. Depresyonlu hasta sayısı arttırılabilirse, hacimsel ve korteks kalınlığı gibi yapısal farklılıkları da daha detaylı olarak incelememiz mümkün olacaktır.

Suggestions

Structural and functional investigation of the interaction of agomelatine with model membranes
Ergün, Seza; Severcan, Feride; Department of Biology (2012)
Depression is one of the most commonly seen psychiatric diseases in the population in recent years. Treatment of depression is mainly carried out by psychiatric drugs. In the past few years, agomelatine which is released to the market with a trade name, Valdoxane, has been thought to have far less side effects due to its non-addictive nature, not having trouble when the drug is quitted, and also due to its property of binding only to the specific receptor that the drug interacts with. The action mechanism o...
Perceived social support, coping strategies and stress-related growth as predictors of depression and hopelessness in breast cancer patient. /
Kesimci, Aslı; Karancı, Ayşe Nuray; Department of Psychology (2003)
The main aim of the present study was to investigate the predictors of depression and hopelessness in a sample of Turkish breast cancer patients. The socio-demographic and medical variables, perceived social support, coping strategies and stress-related growth were used as predictors of depression and hopelessness. One hundred breast cancer patients from Demetevler and Ahmet Andiçen Oncology Hospitals participated in this study. Nine of the breast cancer patients were excluded from the study due to previous...
Effects of enhanced TrkA signaling in mouse embryonic stem cell-derived basal forebrain cholinergic neurons against the in vitro neurodegenerative process of Alzheimer’s Disease
Ezgin, Sena; Kiriş, Erkan; Department of Molecular Biology and Genetics (2022-8)
Alzheimer's Disease (AD) is the most common neurodegenerative disease affecting more than 50 million people worldwide, and there is still no cure for AD despite extensive research efforts. The underlying cause of the disease is not well understood. Abnormal levels of neurotrophins and their receptors, and defects in neurotrophin signaling have long been correlated with AD. The neurotrophin family has four members, which are nerve growth factor (NGF), brain-derived neurotrophic factor (BDNF), neurotrophin-3 ...
The effects of phenolic compound tannic acid on phase ii and cytochrome p450 dependent enzymes in rabbit liver and kidney
Karakurt, Serdar; Adalı, Orhan; Department of Biochemistry (2008)
Cancer is the second leading cause of death after cardiovascular diseases in the world. Many of the chemical carcinogens need metabolic activation that catalyzed by cytochrome P450 and Phase II enzymes in order to exert their genotoxic and carcinogenic effects. Hence one possible mechanism is that phenolic compounds may alter anticarcinogenic effects is through an interaction with these enzymes either by the inhibition or activation of certain forms, leading to a reduced production of the ultimate carcinoge...
Molecular characterization of the effects of valdecoxib on colon cancer cell lines (ht29 & sw620) using ATR-FTIR spectroscopy
İnan Genç, Aysun; Severcan, Feride; Banerjee, Sreeparna; Department of Biochemistry (2014)
Colorectal cancer is the third most common malignancy and the fourth most frequent cause of cancer deaths worldwide, with 945,000 estimated new cases and 492,000 deaths per year in industrialized countries. Chronic inflammation of the bowel is associated with increased levels of pro-inflammatory cytokines and the increased signaling, which plays important roles in the development of carcinoma. During chronic inflammation COX-2 levels are dramatically increased which is the main enzyme in the arachidonic aci...
Citation Formats
D. Gökçay, M. Çiçek, D. H. Özgüven, C. Atbaşoğlu, and C. M. Saka, “Normal ve major depresyonlu hasta populasyonlarında duygusal çelişki çözümlemenin beyindeki fonksiyonel lokalizasyonu ve etken nöroanatomik morfolojik faktörlerin incelenmesi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRJeE56UTA.