Characterization of the production processes and developing of fundamental knowledge on semiconductor nanocrystal based materials

Download
2010
Seyhan, Ayşe
Aydınlı, Atilla
Mogaddam, P. A. Nader
Bostancı, Umut
Kulakcı, Mustafa
Italya ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı arasında yapılan anlaşma çerçevesinde oluşturulan proje programı ile desteklenen bu projede aşağıda belirtilen konular araştırılımış ve sonuçlar elde edilmiştir. Projede eş-saçtırma yöntemi Si, Ge ve SiGe nanokristallerin SiO2 matris içinde üretilmiştir. Üretilen nanokristaller çeşitli tanı ve analiz teknikleri (Fotolüminesans,TRPL, Raman, FTIR, XPS, I-V ölçümleri) ile incelenmiş ve üretim süreçlerine geri besleme sağlanmıştır. Böylece üretim süreçlerinin optimizasyonu ve bir metodoloji (know-how) oluşturulmuştur. Optik özellikleriyle ilgili Si nanokristallerin oda sıcaklığı, sıcaklık bağımlı fotolüminesansı ve zaman çözümlü fotolüminesansı incelenmiştir. Ayrıca, terbium (Tb) katkılanmış Si nanokristallerin optik özellikleri incelenmistir. Ge-zengin SiGe nanokristallerin yüksek sıcaklıklarda fırınlandığında çekirdek-kabuk yapısının oluşumu gözemlenmiştir. Optiksel özelliklerine gelince fırınlama sıcaklığı, fırınlma süresinin, ve Ge yoğunluğunun etken parametreler olduğu tesbit edilmiştir. Ayrıca, terbium (Tb) içermiyen ve içeren Si nanokristallerden MOS-LED aygıtlar üretilip, incelenmiştir. Si nanokristal içeren yarıiletken dalga kılavuzlarının modellenmesi, üretimi ve karakterizasyonu projede incelenen diger önemli konularıdır. Tanı ve analiz sonuçları, aygıt uygulamalarında kullanılan malzemelerin seçimi için gerekli altyapıyı oluşturulmuştur. Projenin son aşamasında elektronik ve optik açıdan en iyi özelliklere sahip nanokristalleri içeren örneklerin kullanıldığı LED’ ler üretilip bu aygıtların elektronik uygulamalar açısından özellikleri incelenmiştir. Proje başlangıçta önerilen hedeflere büyük ölçüde ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar yayın ve bildiri olarak yayınlanmış ya da yayınlanmak üzere hazırlanmıştır. Projenin amaçlarından bir tanesi de Türk-İtalyan işbirliğini artırmak ve yeni projeler oluşturmaktır. Bu işbirliğinin bir sonucu olarak 8-10 Aralık 201o tarihinde İstanbul’da büyük bir çalıştay düzenlenmektedir. Ayrıca Italyan cnr ile birlikte bir fp7 projesi hazırlanmaktadır.

Suggestions

Kamu İnternet Sitelerinde Yer Alan Arama Alanlarının Kullanılabilirliği ve Buna Yönelik Kullanıcı Davranışlarının Analizi
İnal, Yavuz; Özen Çınar, Nesibe; Çağıltay, Kürşat (2016)
Bu çalışmada Türkiye'de bulunan 21 Bakanlık internet sitesinin arama alanlarının kullanılabilirlik ve işlevsellik açısından değerlendirilmesi yapılarak arama alanlarına yönelik kullanıcı davranışlarının analizi amaçlanmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran ayları arasında yürütülen çalışmanın ilk aşamasında içerik analizi yöntemi ile kurumların internet sitelerindeki arama alanlarının mevcut durumları incelenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında 20 katılımcı ile birlikte arama alanlarına yönelik kullanıcı davranışla...
Evaluation of the water-food nexus with the focus on agricultural water management in the Upper Sakarya watershed
Özel, Beyza; Alp, Emre; Department of Environmental Engineering (2021-5-15)
This study investigates the tradeoffs between water and food (agriculture) nexus and evaluates alternative scenarios focusing on sustainable water governance for agricultural production in Upper Sakarya Basin. For this purpose, pressures on surface water and groundwater resources are determined for the study period (2004-2016) by considering inputs and outputs such as demand, supply, and discharge by all sectors. With concentrating on the impacts on demand and supply dynamics, the effectiveness of managemen...
Investigation of slow cook-off characteristics of self-igniting energetic materials
Kaya, Zekeriya Taner; Külah, Görkem; Köksal, Murat; Department of Chemical Engineering (2022-2-08)
In this study slow heating response of small-scale test items and full-scale munitions due to thermal decomposition of explosives was investigated. Thermal decomposition parameters of the four most prevalent explosive formulations (from P1 to P4) used in defense industry were determined using non-isothermal thermogravimetric analysis and differential scanning calorimetry. Considering these parameters, an igniter formulation was developed to burn the explosive formulations in a predefined temperature before ...
Study of wave impact loads on components of stilling wave basin on a vertical seawall
Altunbaş, Mustafa Gökay; Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Kısacık, Doğan; Department of Civil Engineering (2022-8-24)
In this study, the wave pressure on components of Stilling Wave Basin (SWB) is investigated by analyzing the physical model experiment data of wave pressures for various hydrodynamic conditions. SWB is a structure that can be used for optimizing the crest height to achieve lower overtopping conditions especially in urban areas. The experiments are based on assessing the performance of SWB on a vertical seawall for which limited research exists. Wave pressure data on the seaward storm walls (both rows) and t...
Investigation of alternative biomass fuels and Turkish lignites at high heating rate pyrolysis and combustion conditions
Magalhaes, Duarte; Kazanç Özerinç, Feyza; Yozgatlıgil, Ahmet; Department of Mechanical Engineering (2021-2-12)
The objective of this work was to investigate alternative Turkish fuels fortheir ignition, combustion, pyrolysis, and gasification behavior and to select alternative fuels for co-firing, co-pyrolysis, and co-gasification applications based on low and high heating rate experimental results. Agricultural biomass (olive residue, almond shell, and hazelnut shell)and Turkish lignites (Tunçbilek, and Soma) were chosen as the feedstocks. Severalexperimental rigs used such as thermogravi...
Citation Formats
A. Seyhan, A. Aydınlı, P. A. N. Mogaddam, U. Bostancı, and M. Kulakcı, “Characterization of the production processes and developing of fundamental knowledge on semiconductor nanocrystal based materials,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRBNU5qUTA.