Hide/Show Apps

Farklı ajanların dinamik-statik kuvvetlerin stimulasyonu altında osteoartrit tedavisine yönelik etkilerinin hücre kültüründe incelenmesi