Talaşlı imalatta tezgah ve parça dinamiğinin ileri yapısal dinamik yöntemleriyle modellenmesiyle yüksek hızlı tezgahlarda kesme verimliliğinin arttırılması

Suggestions

Talaşlı İmalatta Verimliliğin Artırılması Amacıyla Takım Tasarımı Yöntemlerinin Geliştirilmesi Ve Takım Geometrilerinin Eniyilemesi
Özşahin, Orkun; Kaftanoğlu, Bilgin(2019-04-15)
Tırlama tipi titresimler talaslı imalat sırasında üretim verimliligini etkileyen önemli bir sorundur. Kendinden kaynaklı bu titresimler islenen yüzeyin kalitesini etkilemekte, takım asınmasında artısa ve hatta tezgahta önemli zararlara sebep olmaktadır. Tırlamanın olmadıgı kesme kosulları ise kararlılık diyagramları kullanılarak belirlenebilir ve üretim verimliliginde önemli artıslar saglanabilir. Ancak basta havacılık ve savunma olmak üzere degisik sektörlerde ihtiyaç duyulan önemli bir gereksinim ise bu p...
Modelling part dynamicsin machining processes considering material removal
Atlar, Sibel; Özgüven, Hasan Nevzat; Department of Mechanical Engineering (2007)
Self-excited chatter vibration in machining is one of the most important limitations on utilizing the increasing productivity of modern machine tools. In order to predict stable depth of cuts at high cutting speeds, the stability lobe diagram for a spindle-tool holder-tool combination must be developed. The frequency response function (FRF) of the system must be known for analytical prediction of the stability lobe diagrams. When the flexibility of the workpiece is important, the workpiece itself should be ...
Bir Arada Oluşan, Birbirine Dik İki Eksendeki Eğilme Titreşimleri ve Burulma Titreşimlerinin Analitik Modellenmesi
Yaman, Yavuz (1997-01-01)
Bu çalışmada kütle merkezi ve kayma merkezi çakışmayan bir açık kesitli kirişin, zorlanmış titreşimlerinin incelenmesi için geliştirilen yeni bir analitik model tanıtılmaktadır. Kirişin birbirine dik iki eksendeki eğilme titreşimleri ve burulma titreşimleri bir arada oluşmaktadır. Sunulan analitik model, dalga yayınımı teorisi kullanılarak geliştirilmiştir. Bu çalışma, modelin tanıtılması amacıyla yalnız basit mesnetli uçlar için hazırlanmış ve kesitteki buruşmanın etkisi göz önünde tutulmamıştır. Çalışmada...
Aerodynamic design and optimization of horizontal axis wind turbines by using bem theory and genetic algorithm
Ceyhan, Özlem; Tuncer, İsmail Hakkı; Department of Aerospace Engineering (2008)
An aerodynamic design and optimization tool for wind turbines is developed by using both Blade Element Momentum (BEM) Theory and Genetic Algorithm. Turbine blades are optimized for the maximum power production for a given wind speed, a rotational speed, a number of blades and a blade radius. The optimization variables are taken as a fixed number of sectional airfoil profiles, chord lengths, and twist angles along the blade span. The airfoil profiles and their aerodynamic data are taken from an airfoil datab...
Design and analysis of a structural component of a heavy transport aircraft
Çıkrıkcı, Davut; Yaman, Yavuz; Department of Aerospace Engineering (2010)
This thesis aims to present the design and analysis of a structural component of a heavy transport aircraft. The designed component is the “coupling“ which is the interface member connecting two frames or two stringers in the fuselage assembly. The “frames”, which are the circumferential stiffeners, are joined together by the “frame couplings”. The “stringers”, which are the longitudinal stiffeners, are joined together by the “stringer couplings”. At the preliminary design phase; the structural design princ...
Citation Formats
N. H. Özgüven, E. Budak, A. Ertürk, O. Özşahin, and S. Atlar, “Talaşlı imalatta tezgah ve parça dinamiğinin ileri yapısal dinamik yöntemleriyle modellenmesiyle yüksek hızlı tezgahlarda kesme verimliliğinin arttırılması,” 2007. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RJME5UVT0.