Talaşlı imalatta tezgah ve parça dinamiğinin ileri yapısal dinamik yöntemleriyle modellenmesiyle yüksek hızlı tezgahlarda kesme verimliliğinin arttırılması

Suggestions

Talaşlı İmalatta Verimliliğin Artırılması Amacıyla Takım Tasarımı Yöntemlerinin Geliştirilmesi Ve Takım Geometrilerinin Eniyilemesi
Özşahin, Orkun; Kaftanoğlu, Bilgin(2019-04-15)
Tırlama tipi titresimler talaslı imalat sırasında üretim verimliligini etkileyen önemli bir sorundur. Kendinden kaynaklı bu titresimler islenen yüzeyin kalitesini etkilemekte, takım asınmasında artısa ve hatta tezgahta önemli zararlara sebep olmaktadır. Tırlamanın olmadıgı kesme kosulları ise kararlılık diyagramları kullanılarak belirlenebilir ve üretim verimliliginde önemli artıslar saglanabilir. Ancak basta havacılık ve savunma olmak üzere degisik sektörlerde ihtiyaç duyulan önemli bir gereksinim ise bu p...
Ride model and sımulation of a backhoe-loader
Göztaş, Durmuş Ali; Çalışkan, Mehmet; Söylemez, Eres; Department of Mechanical Engineering (2010)
The objective of this study is to present a dynamic model of a backhoe-loader including cab dynamics in order to simulate the vibration levels transmitted to the operator. For this purpose, analytical solutions of the cab and the machine are developed by deriving the equations of motion of the system and the state space forms of the solution are implemented in the commercially available simulation software, MATLAB/Simulink. In addition to the analytical solution, a model is developed using the physical mode...
Modelling part dynamicsin machining processes considering material removal
Atlar, Sibel; Özgüven, Hasan Nevzat; Department of Mechanical Engineering (2007)
Self-excited chatter vibration in machining is one of the most important limitations on utilizing the increasing productivity of modern machine tools. In order to predict stable depth of cuts at high cutting speeds, the stability lobe diagram for a spindle-tool holder-tool combination must be developed. The frequency response function (FRF) of the system must be known for analytical prediction of the stability lobe diagrams. When the flexibility of the workpiece is important, the workpiece itself should be ...
Numerical method for conform reflection
Kushnarov, Andriy; Öktem, Hakan; Department of Scientific Computing (2010)
Conformal map has application in a lot of areas of science, e.g., fluid flow, heat conduction, solidification, electromagnetic, etc. Especially conformal map applied to elasticity theory can provide most simple and useful solution. But finding of conformal map for custom domain is not trivial problem. We used a numerical method for building a conformal map to solve torsion problem. In addition it was considered an infinite system method to solve the same problem. Results are compared.
Bir Arada Oluşan, Birbirine Dik İki Eksendeki Eğilme Titreşimleri ve Burulma Titreşimlerinin Analitik Modellenmesi
Yaman, Yavuz (1997-01-01)
Bu çalışmada kütle merkezi ve kayma merkezi çakışmayan bir açık kesitli kirişin, zorlanmış titreşimlerinin incelenmesi için geliştirilen yeni bir analitik model tanıtılmaktadır. Kirişin birbirine dik iki eksendeki eğilme titreşimleri ve burulma titreşimleri bir arada oluşmaktadır. Sunulan analitik model, dalga yayınımı teorisi kullanılarak geliştirilmiştir. Bu çalışma, modelin tanıtılması amacıyla yalnız basit mesnetli uçlar için hazırlanmış ve kesitteki buruşmanın etkisi göz önünde tutulmamıştır. Çalışmada...
Citation Formats
N. H. Özgüven, E. Budak, A. Ertürk, O. Özşahin, and S. Atlar, “Talaşlı imalatta tezgah ve parça dinamiğinin ileri yapısal dinamik yöntemleriyle modellenmesiyle yüksek hızlı tezgahlarda kesme verimliliğinin arttırılması,” 2007. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RJME5UVT0.